Det händer mycket bra för vår länk BränslecelldelVindPropeller, Morphic. Hoppet om att miljöinnovationerna ska ge vinst ökar. Nu har dotterbolaget Exergy Fuel Cells  inlett ett partnerskap med Russian Federal Nuclear Center (RFNC) kring utveckling och leverans av bränsleceller. Klicka här för citat ur Pressmeddelandet. Hittills har Exergy Fuel Cells levererat bränslecellsstackar till en av JSC Gazproms anläggningar. Exergy Fuel Cells har, genom att använda mekanismer från International Science and Technology Center, levererat bränslecellsstackar med protonutbytesmembran (PEMFC) till RFNC-VNIIEF. Utifrån dessa stackar utvecklas ett fristående kraftverk på 6 kW som förbereds för drift vid en av JSC Gazproms anläggningar. Med denna tillämpning i åtanke har Exergy och RFNC-VNIIEF tillsammans utvecklat kraftelektronik. Det bränslecellsbaserade kraftverket omvandlar enkla gaser, t.ex. metan, till väte och genererar med bränslecellen elektricitet för hushållsbehov om och när vanlig elförsörjning via kraftnätet inte är tillgänglig. Stacken på RFNC-VNIIEF har fungerat väl, och samtal kommer nu att inledas om leverans av andra typer av stackar och system för olika ändamål.

”RFNC och Gazprom är en av världens ledande aktörer när det gäller utveckling av teknik för energiförsörjning. Vi är mycket stolta över samarbetet med RFNC. Intresset för våra system vittnar om styrkan i vårt erbjudande”, säger Martin Valfridsson, VD och koncernchef för Morphic Technologies AB

Russian Federal Nuclear Center är Rysslands största utvecklingscenter inom såväl militär som civil forskning. Centret grundades 1946 och har spelat en stor roll för uppbyggnaden av landets expertis inom kärnteknik och energi.

Om Exergy Fuel Cells
Exergy Fuel Cells utvecklar innovativa, prismässigt konkurrenskraftiga och patenterade bränsleceller i ett flertal storlekar och utföranden. Flera av företagets bränslecellsprodukter har lämnat prototypstadiet och tillverkas redan i mindre serier. Utöver bränsleceller erbjuder företaget tillverkningsprocesser för serietillverkning av såväl enskilda komponenter som kompletta bränslecellsystem. Detta gör Exergy Fuel Cells till ett av de företag i branschen som kommit längst i förberedelserna för produktion av bränsleceller i större volymserier.