Opcon AB:s dotterbolag Svensk Rökgasenergi (SRE) har under de senaste veckorna fått flera beställningar på rökgaskondensering till fjärrvärmeverk i effektsegmentet under 7 MW. Nu senast från Emmaboda. Klicka här för mer information ur deras Pressmeddelande! Andra anläggningar i samma segment som lagt order under de senaste veckorna är Ekshärad, Pålsboda och Vårgårda. Sammanlagt ordervärde för koncernen uppgår till ca 11 mkr. Intresset från vad som skulle kunna kallas mindre fjärrvärmeanläggningar ökar starkt. Anläggningarna i Ekshärad och Pålsboda är på 2,5 MW respektive 2 MW och därmed goda exempel på de lite mindre fjärvärmeanläggningar som SRE nu levererar till.

– Det finns en hel del mindre anläggningar runt om som tidigare kanske haft svårt att räkna hem investeringar i energieffektivisering. Men vi noterar nu ett ökat intresse från just den här typen av mindre anläggningar där vi i de lägre effektområdena är i stort sett är ensamma om att erbjuda några produkter. Det kan vara lokal brist på råvara som driver upp priset på bränsle som ökar intresset, eller statliga bidrag. Men det kan också vara lägre räntor. Den enda kostnad kunden har för våra anläggningar är i stort sett kapitalkostnaden och avskrivningar. Om räntorna sänks så innebär det kraftiga besparingar. Om bankerna nu låter senaste tidens räntesänkningar slå igenom ut till kunderna så kan det komma att innebära ett stort lyft för oss och andra som säljer den här typen av anläggningar för energieffektivisering, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.