Tåget kan slentrianmässigt tyckas vara mijöbra som det är. Men förbättringar gör oss ändå glada. Det är så stora transportvolymer. Även om friktionen är låg så går det uppför ibland. ABB har gjort en ny motor för högre energieffektivitet. Det är en helt egendesignad tågmotor. Klcika här för vidare information.

Den nya motorn för mellaneffektsområdet är helt nykonstruerad, både elektriskt och mekaniskt, för högre prestanda och bättre energieffektivitet. Den är framförallt anpassad för regionaltåg och den första i ett helt nytt motorkoncept. 

”Våra mål är högt satta. Med den egendesignade motorn kommer vi att nå nya kunder och nya marknader. Jag räknar med att våra leveranser av traktionsmotorer ska ha fördubblats inom några år”, säger Hans Samuelsson, globalt ansvarig för traktionsmotorer vid ABB:s enhet Machines i Västerås.

Arbetet med att ta fram ett nytt motorkoncept ingår också som en del i den satsning ABB nu gör på den snabbt expanderande järnvägsmarknaden.  – ” Vi börjar med en motor i mellaneffektsområdet anpassad för regionaltåg. Men vårt koncept kommer snart att innehålla motorer för såväl tunnelbanetåg som snabbtåg och lok. Vi ska bli kompletta”, säger Hans Samuelsson. 

”Den är moduluppbyggd så att den enkelt kan anpassas till olika kunders önskemål. Vi har även satsat på att skapa en mycket flexibel produktionsprocess för att ytterligare kunna korta leveranstiderna”, tillägger Hans Samuelsson.

Vårens lansering av den nya motorn sammanfaller dessutom med ett 100-års jubileum för ASEA/ABB:s tågmotortillverkning. Det var år 1909 som ASEA levererade sina allra första motorer till ett lok för Statens Järnvägar