Jag jobbade mycket med utbildning inför EU-inträdet. För innovatörer kommer nu en av de största fördelarna jag då såg med medlemskapet. Det svenska administrativa systemet skulle utsättas för konkurrens och för granskning av en oberoende part. Några andra stora fördelar var att vi får ett organ med styrka att matcha även de företag som är för starka för nationalstaten Sverige, samt att på sikt blir det bättre möjligheter att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. Nu finns ett frågeformulär on-line, där EU ber om Din uppfattning om hur stöd för utveckling av innovationer  fungerar i Sverige. Det är också en aktivitet i EU-året för Kreativitet och Innovation.

Ja, naturligtvis frågar de bara hur systemet fungerar. Men det är stora skillnader mellan länder och de tar in information om nationaliteten på den svarande. Så visst finns förutsättningar för att skapa underlag för en påverkan på det svenska systemet. Klicka här för mer information, och länk till frågeformulär!

Jag kontaktas ibland av innovatörer som anser sig illa behandlade i det svenska systemet för att stödja utveckling av innovationer. Deras tid och resurser och resurser som det allmänna ställer till förfogande används på ineffektivt sätt. Det finns pengar att forska för till universitet och högskolor. Men det är sämre med stöd för innovatörens eget arbete för utveckling och marknadsföring. Det heter ju att hälsan tiger still, så jag har ingen aning om vad som är en representativ bild.

Men, nu har alla företag chansen att påverka. Det här är ett mycket tidigt steg i utveckling och anpassning av EU:s regelverk. Svaren på ett on-line formulär blir ju aldrig representativa. Men de kommer likafullt att användas åtminstone som kvalificerat underlag för diskussioner i flera sammanhang.

Företag som svarar kan ange sina egna behov som svar på frågor, t.ex.:
-Vilken sorts rättighetsskydd är viktigast för Ditt företag
-Vilken sorts organisationer skulle Ditt företag vänta sig bättre support från?

EU frågar också hur viktiga företaget tycker olika frågor är, t.ex.:
-Förbättra skyddet för patent och andra rättigheter internationellt.
-Förbättra tillgång till kunskap om internaitonella marknadsförhållanden

Andra frågor är:
-Hur tycker Du att det allmännas stöd för innovationer kan bli bättre?
-Hur skulle effekten av EU:s stödåtgärder kunna bli bättre?

Nedan följer lite text om enkäten och länk till densamma för företag. 

The main purpose of this public consultation is to get insights on how to best improve the effectiveness of public innovation support mechanisms in the EU, against the background of constantly evolving innovation patterns in enterprises.  

The public consultation consists of two online questionnaires : The one asks the beneficiaries of innovation support measures, namely companies , to provide their views on the direction of future innovation support policies and instruments in the EU, while the other invites institutional stakeholders active in the design, funding, implementation, and evaluation of innovation support measures at regional, national and European level to give their opinion on the key issues of better innovation support in Europe.

It is expected that the open consultation will, above all, shed more light on which types of support would create the most impact on companies’ capacities to innovate. While the aim is to improve the effectiveness and accuracy of European innovation support initiatives, the Commission seeks to also advise Member States on how to better focus their innovation support measures in line with the needs and expectations of stakeholders. At the same time, the consultation should result in a better understanding of the right ”division of labour” between EU, national or regional levels for innovation support.

The results of the consultation will be summarised in a Commission Staff Working Document scheduled for publication in June 2009. The consultation will also feed into the discussions on the future European Plan for Innovation, called for by the Brussels European Council in December 2008.

LÄNK till enkät: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InnovationSupport