Glädjebud för vår länk Solkoncentrator, Absolicon Solar Concentrator AB. Du hittar den i höger kolumn i kategorin EffektivMtrlEnergi. Genombrottsorder på den spanska marknaden genom en beställning från hotellet Centro Forestal i Marbella. Installationen av 120 m2 solfångare på det svenskägda hotellet Centro Forestal kommer att spara 38% av hotellets naturgasförbrukning och generera el som säljs för 50.000 kr per år. Bilden är från Absolicons hemsida. Johan Nilsson och VD, Joakim Byström visar en solfångare. Ljuset fokuseras på solcellerna i trågets centrum. Varje solcell ger 0,5 Volt och 10 Ampere. Solcellerna vattenkyls från baksidan och ger 50°C varmvatten. Klicka här för mer information ur Pressmeddelandet

-”Den spanska marknaden har enorm potential – genom nya lagar är det obligatoriskt med solvärme på nya byggnader. Dessutom får man betalt 3,5 kr/kWh för elektricitet från solceller som matas in på elnätet” berättar Joakim Byström, vd på Absolicon. Klicka här för

I vecakn är Absolicon tillsammans med IKEA, Scania och Ecovac med i en roadshow tillsammans med Exportrådet i Spanien. Intresset för Absolicons unika solfångare som genererar både el och värme genom att koncentrera solljuset har varit stort.

-”Hotellägarna häpnar när de förstår att vi kan producera både el och värme samtidigt” berättar Fransico, Absolicons spanska återförsäljare. ”Det finns inga spanska företag som kan erbjuda det.”

Vi har skrivit en artikel för Uppfinnaren & Konstruktören, ”Stabilt….” om bland annat viktiga faktorer för Absolicons utveckling: http://evolveu.bloggsida.se/eco-innovation-i-media