Värmestuga – ja det för ju tanken till vintersport. Men heter den Agda, så är det en flyttbar ”panncentral” i storlek som en Friggebod. Solfångare på taket, pelletsbrännare och förråd inuti. Klicka här så får Du veta mer!Värmestugan AGDA har man den senaste spetstekniken inom pelletsteknologin. I kombination med de effektiva solfångarna kan man därigenom komma att sänka sina uppvärmningskostnader med 60 – 70 %.

 

Den har särsklida fördelar i några situationer. När man skall byta värmesystem i äldre hus kan det bli praktiska problem. Systemen är inte alltid kompatibla med moderna, miljöanpassade systemen. Det kan krävas stora ingrepp. 

 AGDA är ett bra alternativ om man inte kan eller vill riva ut den gamla anläggningen, om man inte har utrymme för nytt pannrum, om man saknar godkänd skorsten, om man vill vara aktsam om K-märkta hus eller om man vill dela uppvärmningssystem med några grannar.

Den levereras helt färdigmonterad med solfångare, pelletspanna, pelletsförråd och elektriska installationer och alla ledningar är klara att kopplas in på det befintliga systemet.
Oberoende av övriga fastigheten får man alltid optimal takvinkel i rätt väderstreck, för maximalt utnyttjande av solenergin.

AGDA är enkelt flyttbar. Därför är den också mycket lämplig för kommuner, fastighetsägare, räddningstjänst, militär och andra, som en temporär lösning vid t.ex. ombyggnader, nödlägen, reparationer och mycket annat.

Värmestugan AGDA är byggd på en svetsad stålram, klädd med grundmålad träfasad och den är försedd med tre fönster, dörr och t.o.m. en ytterbelysning.

Värmestugan AGDA är patentsökt. Länk till hemsidan:  www.ahlverkstad.com