Brand i nylon är extra otäckt. Vad bra (Y) att DEFLAMO nu har en giftfri lösning! För att illustrera sökte jag på youtube på Fire och nylon. Men det var mest brand i kvinnounderkläder. Lite väl vågat kanske. Men kolla hur snabbt det går med regnkappan här. Då förstår man glädjen med ett giftfritt flamskyddsmedel. Mer om DEFLAMO hittar Du på vår länk BioNedbrytFlamskydd i kategorin Gift:Ersätt/Minska i höger kolumn.

[youtube Hbpm-8-ZoHI]

 Börsnoterade DEFLAMO AB har alltså fått fram en ny variant av Apyrum. Den visar goda flamskyddsegenskaper i Polyamid (Nylon). Resultaten möjliggör inbrytning på en viktig marknad för flamskyddsmedel för DEFLAMO. Klicka här för mer ur Pressmeddelandet. 
Bakom resultaten finns ett utvecklingssamarbete mellan DEFLAMO och några polymerutvecklingsföretag. Det har resulterat i en ny variant av Apyrum som är framställd med sikte på termoplaster. Apyrum XP 1002.05 framställs med en helt ny process som DEFLAMO har utvecklat för att framställa torra Apyrumprodukter. Resultatet har i detta fall blivit ett svårlösligt Apyrumsalt som har bra flamskyddseffekt och verkar koagulerande i plastsmältan vilket motverkar droppning när plasten brinner.

”Vår nyutvecklade variant av Apyrum har uppvisat de flamskyddsegenskaper som efterfrågas med små negativa effekter på materialets fysiska egenskaper säger Fredrik Westin”.

Apyrum kan i många flamskyddade Polyamider utgöra ett bra alternativ. Idag flamskyddas Polyamid huvudsakligen med brom, antimon, magnesiumhydroxid och röd fosfor. ”Det gör att det finns en stark drivkraft från industrin och marknaden att byta ut dessa till mer miljövänliga
alternativ. Vi får konkurrensfördelar mot alternativen såväl miljömässigt samt ekonomiskt, fortsätter Fredrik Westin”.

”En annan fördel med den nya Apyrum XP 1002.05 är att produktionskostnaderna minskar. Tillverkningstekniken är användbar på alla varianter av Apyrum som ska bli pulver för tex plaster, säger Fredrik Westin.

I Europa används ca 1 miljon ton Polyamid per år. Polyamid används i fordon, elteknik och i konsumentprodukter. En betydande andel Polyamid är flamskyddad.

Deflamo ingår också i underlaget för vår portfölj med Miljöinnovaitoner mot Aktie-SM. Jfr. läget efter förra veckan: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/aktiesm-miljoinnovation-miljoteknik