Att materialåtervinna uttjänta bildäck är som en dröm för miljön. EcoRub har ett patent, några produkter och ska utveckla sin innovation vidare. Tala om nyhet som passar en solig måndag. Til höger ser Du deras halkskyddsmatta för båtar på bild från hemsidan. Planer på börsnotering finns redan. Klicka här för vidare information ur deras pressmeddelande.I 150 år har man försökt hitta metoder att återvinna gummi. EcoRub är det enda företaget i Europa med en kommersiell metod att återvinna bildäcksgummi. Med det som bas skapar man ett material som är konkurrenskraftigt prismässigt och egenskapsmässigt. Detta kan i sin tur enkelt återanvändas.

Entreprenören Åke Paulsson har i mer än 15 år arbetat med att utveckla material, produkter och affärskoncept kring återvunnet gummi från bildäck. Sedan sommaren 2006 finns ett Europapatent med en teknik att binda gummipulver med copolymerer och skapa ett termoplastiskt gummi. Patentet ägs av EcoRub AB. Verksamheten bedrivs i tre bolag med EcoRub AB som moderbolag med Åke Paulsson som huvudägare. Ett av bolagen, Arbergo AB, är marknadsledande företag inom sin nisch och har ett antal år legat på en omsättning på ca 7,5 miljoner.

Teknologin minskar koldioxidutsläppen drastiskt. Grovt räknat ger ett ton bildäcksgummi tre ton koldioxid vid förbränning. När man använder bildäcksgummi för uppvärmningsändamål nyttjas ca 20 % av den energi som gått åt för att framställa däcket.

Men återanvänder man 1 ton bildäcksgummi minskar man åtgången egentligen med fem ton, eftersom energimängden som gått åt vid framställningen är fem gånger större. Det motsvarar i sin tur 15 ton koldioxid. Minst halva mängden är pulveriserade bildäck. Återstående halvan består av återvunnen plast till 80%. EcoRub ekologiska gummiprodukter har en klimatpåverkan som bara är kring en tiondel av den för än nytt gummi! Materialet kan gång på gång återanvändas. Varje gång sparar vi med 1 ton material in 15 ton koldioxid!

EcoRub har kunder på formsprutningsråvara av återvunnet gummi och biokomposit. Företaget vill vara en del av ett kluster av företag i Norrland som arbetar med ekologiskt gummi och biokompositer. Marknaden blir hela EU.  Ett kluster har skapats för att öka användningen av ekomaterial inom svensk industri. Se www ekomaterial.se för mera information.

Klustret har sitt säte i Norr- och Västerbotten och projektledaren för klustret är EcoRub AB. Projektet är ettårigt och finansieras med medel från klusterföretagen, NUTEK och länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten. Det syftar till att bilda ett bestående kluster av företag som arbetar med dessa material och har företag i Övre Norrland som motor.

Planen är att finansiera koncernen Ecorub AB med aktiekapital via en nyemission av B-aktier. Därefter ska ett laboratorium med pilotskaleanläggning för tillverkning av formsprutningsråvara kan skapas. Verksamheten ska utvecklas vidare i dotterbolagen Arbergo AB och EcoElast AB.

”Vi får se hur långt vi kan komma med en nyemission. I första hand vill vi få in så mycket att laboratorium och pilotskaleanläggning kan finansieras. Runt hörnet finns dock behov av att investera i en fabrik som gör gummiduk och biokompositskivor och formsprutningsråvara i stora mängder. Vårt totala investeringsbehov på kort sikt är 36 miljoner. Vi får se hur långt vi kommer med nyemissionen och sedan komplettera med banklån och samhällsstöd” säger Åke Paulsson, vd för EcoRub och innovatören bakom det ekologiska gummit.

För vidare information:  www. ecorub