Två veckor är ju för liten tid att utvärdera aktieplaceringar. Samtidigt är det roligt att kolla hur det går. Jag avsatte en summa till en miljöteknikportfölj och en summa en miljöinnovationsportfölj på börsen, från och med 17/3. Ryckigheten i kursutvecklingen gjorde att jag behöll ca 40 % i kassan för båda portföljerna. Även om man tror på en marknad för bra miljölösningar är det ju lite av hasard att satsa i aktier med så liten omsättning. Kanske rent av Lyckohjulet från Flickr är ett bra sätt att illustrera satsningen.

Miljöteknikportföljen har förlorat 0,13 %, medan miljöinnovationerna har förlorat 7,8 % av värdet.  Vi har köpt Morphic, Borevind och Opcon. Kursen har i princip halverats för Lightlab, vår länk KvicksilvfriSparlyse. Sedan hjälpte det inte att de andra miljöinnovationerna vi köpte, Taurus och Stormfågeln, steg. Nedan följer sammanfattning av nyheter och kursreaktioner under perioden och länkar till tidigare inlägg.

Miljöteknik:

  1. Opcon steg i samband med positiv nyhet om inbrytning på nytt marknadssegment med 7 %-enheter och föll straxt efter att nyheten släppts tillbaka 5 av dessa procentenheter.
  2. Morphic, vår länk BränslecelldelVindPropeller steg ca 30 % i anslutning till nyheten om det ryska samarbetet. Men rekylerade straxt tillbaka till tidigare nivå.
  3. Det har inte varit någon handel i Polyplank, vår länk KompositÅterPlastTrä. Kanske det är orsaken till att ingen kurspåverkan noterades efter meddelandet om uppsägningar efter neddragning av tillverkning av hylsplugg.

Miljinnovationer:

  1. Lightlab kom i samband med nyemission med en annan klart negativ nyhet. Man balanserade den med en positiv nyhet, som marknaden uppfattade som klart mindre. Flera personer ifrågasätter hur den negativa nyheteten överhuvudtaget kunde hända.  
  2. En enligt min uppfattning klart positiv information från vår länk FleraSockersEtanol hade i princip ingen synlig kurspåverkan.  
  3. Deflamo, vår länk BionedbrytFrlamskydd föll snabbt nära 20 % före lunch i fredags. Men rekylerade 3/4-delar av fallet på eftermiddagen.

Om Du vill kolla nyheterna så gå till Nyckelorden i vänster kolumn och klicka på intressant företag.

Våra tidigare inlägg om Miljöteknik och miljöinnovationer mot AktieSM finns på

http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/aktiesm-miljoinnovation-miljoteknik

http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljoinnovation-miljoteknik-aktiesm