Dagens höjdare handlar om statens jättepeng för demonstration och kommersialisering av ny miljöteknik för energisektorn. Pengen tilldelas i två steg. Nu har sex miljöinnovationer inbjudits att komma in med ansökan. Absolut läge för min egen favoritbild på temat miljöinnovationer. 39 projekt hade sökt om 8 miljarder kronor. Jag undrar hur många ansökningar som var uppblåsta i hopp om stora pengar. Det är alltid en svår avvägning när man gör ansökningar att klara ut vad som helst inte ska med. Klicka här för mer ur Energimyndighetens Pressmeddelande.     I mitten av februari hade 39 sökanden inlämnat intresseanmälan, omfattande totalt cirka åtta miljarder kronor. Energimyndigheten har nu beslutat inbjuda intressenter bakom sex projekt att komma med en fullständig ansökan. Det gäller de 875 miljoner kronor som regeringen avsatt under en treårsperiod.  Det gäller för i första hand demonstrationsanläggningar för andra generationens biodrivmedel och i andra hand demonstration och kommersialisering av annan energiteknik av stor nationell betydelse och omfattande exportpotential, till exempel teknik avseende fordon och elproduktion.

 Dessa projekt är:

  • BMF500 vid Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB, Chemrec AB. Vår länk GröntBränsleurMassabruk i kategorin EffektivareMtrlEnergi i höger kolumn. Projektet avser svartlutsförgasning och en uppskalning av pilotanläggningen i Piteå.
  • Demonstration av Cellulose Fuels processkombination, Atrax Energi AB. Projektet syftar till att demonstrera en ny och patenterad processkombination för att producera biodrivmedel.
  • Anläggning för demonstration av förnybar energiutvinning ur havsvågor, Seabased Industry AB. Du hittar dem genom vår länk Vågenergiomvandlare i kategorin Förnyar Energi i höger kolumn. Projektet avser uppförande av en vågkraftpark för demonstration med cirka 50 aggregat.
  • Installation av LignoBoost vid Södra Cell Mörrum, Södra Cell AB. Projektet innebär fullskaledemonstration av konceptet integrerat med fabrik.
  • Forskning, utveckling och industrialiseringsstudie av elbil för stadstrafik med hög marknadspotential, Volvo Personvagnar AB. Projektet avser att utveckla och demonstrera en flotta elfordon.
  • Energieffektiva byggnader och fordon, Chromogenics Sweden AB. Du hittar vår länk Värmeanpass.Glasrutta i kategoirn EffektivMtrlEnergi. Projektet rör storskalig kostnadseffektiv produktion av chromogena folier som ska appliceras på befintliga fönster och glasväggar för att kunna variera inflödet av solljus och därigenom minska behovet av luftkonditionering.

Energimyndighetens beslut innebär inget löfte om stöd, utan att sökanden erbjuds lämna in fullständig ansökan. Den första gallringen har skett i enlighet med de kriterier som fanns i utlysningen. En extern utvärderingsgrupp bedömer de ansökningar som nu kommer in. Deras arbete blir rådgivande för Energimyndighetens beslut, som kommer att tas av Energiutvecklingsnämnden tidigast i slutet av juni 2009.

– Många fler hade anmält intresse för bra projekt, än vi har fått pengar till. De som nu erbjuds komma in med fullständiga ansökningar söker också mer pengar än vi har att fördela, men det blir en tävlan bland de projekt som stämmer bäst med vad riksdagen vill att pengarna används till, säger Generaldirektör Tomas Kåberger i en kommentar.

Andra projekt som inte kunnat prioriteras kommer i vissa fall att ha möjlighet att söka medel inom ramen för Energimyndighetens ordinarie forsknings- och utvecklingsanslag.