Mer glädje för miljöteknikkoncernen Opcon. Nu kommer en uppföljningsorder på 30 Mkr. till rysk olje- och gasindustri. Dotterbolaget Svenska Rotor Maskiner (SRM) fick för drygt ett år sedan en genombrottsorder på kompressoraggregat. Syftet var hantering av naturgas åt ett av Rysslands största oljebolag. SRM har nu vunnit en upphandling från samma kund på ca 30 mkr. Det är SRM:s hittills
största exportorder. De tre aggregaten byggs av Opconbolaget REF Tech. Detta är ett
exempel på de nya affärer och synergier som skapas inom Opcons snabbast växande
affärsområde Renewable Energy.

SRM:s kompressorsystem är konstruerat för att passa i olika processer i olje-
och gasindustrin och syftar till att tillvarata gas som tidigare har facklats
upp, samtidigt som den möjliggör urskiljning av H2S för produktion av bl.a.
vätgas och omhändertagande av svavel. Idag facklas gas utan att energivärdet tas
till vara och med stora skador för miljön i form av utsläpp av bl.a.
växthusgaser. Innehåller gasen stora mängder svavel (20 % H2S i detta fall)
leder facklingen också till ökad försurning vilket är ett stort problem i delar
av Ryssland.

– Vi börjar nu se konkreta resultat av vår satsning på den ryska marknaden som
är en viktig del i vår internationaliseringsstrategi. Det här är en första
uppföljningsorder till samma anläggning. Men vi förväntar oss även order på ännu
större värden dit, längre fram i deras investeringscykel. Det ger en
fingervisning om potentialen i den här typen av kunder. Enbart för den här typen
av aggregat talar vi om potentialer på väl över 100 mkr bara till den här och
liknande anläggningar. Kunden har fler anläggningar där tekniken kan användas
och ett intresse av andra av våra produkter och system för energieffektivisering, som till exempel Opcon Powerbox, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef för Opcon.

– Att den ryska marknaden drabbats så hårt av finanskris och lågkonjunktur får
oss inte att dra ner på våra ansträngningar, tvärtom. För Opcon innebär den
ryska olje- och gasindustrin med de miljöproblem och de problem med
energibalanser som finns där en gigantisk möjlighet framöver. Att ta in den här
typen av order i rådande marknadsläge i Ryssland stärker mig i min övertygelse
om vilka möjligheter vi har där, säger Rolf Hasselström.

Den ryska duman diskuterar för närvarande ett lagförslag om att förbjuda
fackling av gas från år 2011.

– Det här kan komma att innebära enorma möjligheter för Opcon och vår teknik.
Med lagstiftning blir det inte bara en fråga om att det ofta är ekonomiskt
lönsamt att ta vara på gasen, det blir ett krav. Totalt talar vi om en
mångmiljardmarknad i Ryssland när detta ska förverkligas, säger Rolf
Hasselström.