Opcon har träffat ett samarbetsavtal för försäljning av Opcon Powerbox i Australien med CoGen Power (CoGen). CoGen marknadsför system för återvinning av spillvärme. Man har identifierat en unik nisch på den Australiska marknaden där Opcon Powerbox kan bli mycket lönsam för kunderna. Bilden från hemsidan.

CoGen är ett nystartat ”green-tech”-bolag som specialiserar sig på elproduktion och återvinning av spillvärme med utgångspunkt i Opcon Powerbox. CoGens målsättning är att inom fem år installera 170 MW av denna nya bränsle- och
utsläppsfria elproduktion hos kunder. Visst blir man så jätteglad åt denna möjlighet för miljön! 😀 Varje Opcon Powerbox har en effekt på upp
till 0,7 MW. Klicka här för vidare information ur Pressmeddelandet.

CoGen fokuserar initialt på en 2,3 miljoner km² stora yta i regionerna Kimberly, Pilbara, Gasgoyne, Mid West och Southern Goldfields. Där finns kunder som inte är kopplade till stamnätet (South Western
interconnected Grid). Marknaden består av gruvor och avlägsna orter/regionala center. Elförsörjningen är där nästan uteslutande med hjälp av lokal, fossileldad elproduktion till höga kostnader. Enbart bränslekostnaden i systemen uppgår till runt 1,80 SEK/kWh (32 cent AUD/kWh).

– Bara i delstaten Western Australia har vi mer än 300 gruvor som inte är anslutna till stamnätet utan tvingas använda egen, dyr elproduktion. I genomsnitt finns plats för en eller två Opcon Powerbox vid varje gruva. Vid stora järnmalmsgruvor med 40 MW elproduktionskapacitet eller mer kan det finnas
plats för uppåt åtta Opcon Powerbox. Och det är bara i gruvsektorn. Lägg till alla avlägsna orter och regionala center som försörjs av fossileldade aggregat så ser man vidden av vilka besparingar den här gröna teknologin kan innebära för såväl våra kunder som miljön, säger Ross Smith, vd CoGen.

– Genom Opcon Powerbox och dess system för att återvinna spillvärme från termisk energi som annars skulle gått förlorad kommer CoGen ta ny bränsle- och utsläppsfri elproduktion till Australien. Vi planerar att installera minst 170 MW av den här nya bränsle- och utsläppsfria elproduktionen hos kunder under den närmaste fem åren, säger Ross Smith.

Opcon Powerbox producerar ny CO2-fri el från spillvärme redan från 55 grader Celsius. Opcon Powerbox kan installeras bl.a. vid större processindustrier, kraftverk eller efter viss anpassning på större fartyg. Genom att använda spillvärme produceras el från en källa som annars skulle gå förlorad.

– Det här samarbetet med CoGen, med sin starka koppling till gruvindustrin, ger Opcon en kunnig och fokuserad partner i Australien med dess stora avstånd och höga elpriser. Vad Opcon Powerbox erbjuder i form av CO2-fri elproduktion kommer att vara mycket attraktivt för alla dessa kunder som inte är uppkopplade mot stamnätet. Det är också ett exempel på hur Opcon steg för steg ökar vår
internationella närvaro och bygger en marknad för vår nya teknologi för återvinning av spillvärme, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef, Opcon AB.

– CoGens initiala fokus på kunder utanför stamnätet med egen kraftgenerering till mycket höga kostnader är de lågt hängande frukterna på den australiensiska energimarknaden. Men det är bara toppen på isberget. Spillvärme är en enorm, till stora delar outnyttjad potential för ny elproduktion världen över. Enligt det amerikanska energidepartementet finns mer tillgänglig spillvärme i amerikansk industri än elproduktionen från alla andra förnyelsebara energikällor i USA sammantaget. Det ger en fingervisning om potentialen för den här nya teknologin, fortsätter Rolf Hasselström.

– Det här är verkligen energi utan föroreningar och utan utsläpp. Bränslet är redan konsumerat och bekostat. Vi talar om spillvärme som annars skulle gå förlorad. Applicerar man detta på alla tänkbara ställen framöver och på samtliga energisystem för lokal distribution så kan spillvärmeåtervinning bli en del av en nationell lösning på miljöproblemen, genom att minska koldioxidutsläppen med upp till 30 procent i fossileldade kraftverk, säger Ross Smith, vd CoGen.