Pressmeddelandet säger: ”Styrelseordföranden Peter Enå, en av Morphics grundare och till röstetalet största aktieägare, har med omedelbar verkan begärt sitt utträde ur Morphics styrelse samt lämnat sin anställning och alla uppdrag för Morphic. Morphics styrelse har utsett Peter Ekenger till ny styrelseordförande.”

Naturligtvis kan man undra över orsakerna. Jag träffade Peter vid Sustainable Innovation Day i höstas. Han är en trevlig kille från Jönköpingsförorten Barnarp. Det resulterade i en del av en artikel i Uppfinnaren & Konstruktören om betydelsen av olika faktorer för utveckling av innovationer. Du hittar den på sajten på sidan  Offentligt, längst upp. Klicka här för citat från Affärsvärldens sajt av Peter Enå och några ord om tidigare avgångne medgrundaren Kurt Dahlberg.

 

”Peter Enå.

-Jag har egentligen bara en kommentar. Det råder delade meningar om den strategiska utveckling som ska till för att bolagets fulla potential ska utnyttjas, säger Peter Enå till Affärsvärlden.”

Kurt Dahlberg, en annan av grundarna till Morphic lämnade också Morphics styrelse med omedelbar verkan, enligt ett pressmeddelande i förra veckan. Från denne hette det då att ”Morphic befinner sig nu i en intensiv och viktig etableringsfas av sina produkter. Jag bedömer därför att jag fortsättningsvis gör störst nytta för bolaget operativt genom att verka i min nya roll som konsult inom Morphic med särskilt fokus på marknadsutveckling”.

Länk till Affärsvärldens notis: http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article554155.ece