Snabbt marscherat av miljöteknikens Opcon in i lönsam nisch. Det är bara 11 dagar sedan jag bloggade om samarbetsavtalet som banar vägen för detta. Det kan inte vara ofta en produkt så bra passar samman med ett nichbehov hos många betydande kunder. Dessutom stor klimatnytta. Härligt är vad det år! Vi firar med en av många flaggor som föreslagits ersätta Blue Ensign för Australien. (Från Flickr) Den har inspirerats av den kanadensiska ersättningen för Red Ensign.  Klicka här för mer ur Pressmeddelandet och länkar till tidigare inlägg. 

”Opcon har fått sin första exportorder på Opcon Powerbox. Den innebär ett internationellt genombrott för Opcons nylanserade produkt för utvinning av CO2-fri el ur spillvärme.  Samtidigt öppnar leveransen,
som ska till en gruva i Australien, en rad nya segment. Installationen sker vid den typ av dieselaggregat som finns världen över för kraftproduktion, inklusive på fartyg, där spillvärmen från motorn används för elproduktion med Opcon Powerbox. Leverans sker september 2009.

Kunden är CoGen Power som installerar och opererar Opcon Powerbox-anläggningen vid Jabiru Metal Ltd:s helägda Jaguar Base Metal gruva som sin referensanläggning i Australien. Tillsammans med minskade parasitförluster på kylsystemen som leder till lägre energiförbrukning räknar CoGen med att Opcon Powerbox, som drivs av spillvärme från kylvatten och värmeväxlade rökgaser, kan bidra till såväl minskad bränsleanvändning som minskade koldioxidutsläpp med upp till 25 procent.

– Det här är ett internationellt genombrott för vår teknik för att utvinna el ur spillvärme. Opcons internationaliseringsstrategi börjar bära frukt. Nu får vi en betalande referens i Australien. Där är stora avstånd och höga elpriser. Därför är det en mycket attraktiv marknad för Opcon Powerbox. Samtidigt är möjligheterna i Australien bara toppen på isberget.

– … Efter att ha fått denna första ”green tech”-lösning på plats som referens, planerar vi att installera minst 170 MW av den här nya bränsle- och utsläppsfria elproduktionen hos kunder under den
närmaste fem åren, säger Ross Smith, vd CoGen.

– När Australien den första juli 2010 inför ett utsläppshandelssystem kommer det kommersiella intresset från kraftproducenter, gruvbolag och annan industri i Australien att bli enormt. Alla dessa bolag kommer bli skyldiga 25 AUD/ton koldioxid som släpps ut. Sätt det i perspektivet av att en stor 40 MW diesel kraftstation bränner 9,600 liter diesel i timmen, dygnet runt, året runt. Med 2,7 kg koldioxid per liter diesel så innebär en 25 procentig sänkning av koldioxidutsläpp och bränsle för 1,32 AUD/liter stora besparingar för kunderna och en mycket lukrativ marknad för CoGens lösningar för energi återvinning,
säger Ross Smith, vd CoGen.

LÄNK till inlägg om samarbetsavtalet:http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljoteknik-opcon-4370

Samltiga Opcon-inlägg hittar Du genom att klicka på nyceklordet Opcon i vänster kolumn.