All utveckling av innovationer är tuff finansiellt. Tecken har funnits på att vår länk BränslecelldelVindPropeller, Morphic Technologies, skulle vidta rationaliseringar. De senaste var att två grundande styrelseledamöter avgått ur Styrelsen. Nu har man inlett ett omstruktureringsarbete. Syftet är att fokusera på kärnverksamheterna Vind och Bränsleceller. Astronomtions bild Morphic från Flickr kan illustrera behovet av renodling. Klicka här för vidare information. 

Därför har idag sidoverksamheten Dynamis AB avyttrats till Binar AB. Transaktionen kommer endast marginalt påverka bolagets finansiella ställning positivt. För att möjliggöra avyttringen har sammanlagt 11 medarbetare fått lämna företaget.

I övriga delar av sidoverksamheterna har lågkonjunktur medfört att rationaliseringar är nödvändiga. Därför har ett 30-tal medarbetare i koncernen sagts upp. Ytterligare varsel kan inte uteslutas. Koncernen har efter rationaliseringarna cirka 200 anställda.

För dotterbolagen Aerodyn AB och Finshyttan Hydro Power AB pågår en process avseende en avyttring.
För att lyckas med en kraftfull expansion och till fullo ta till vara på potentialen av Morphics vindverksamhet för bolaget en dialog med industriella och finansiella partners. Det är i dagsläget svårt för bolaget att uttala sig om tidplanen för ovanstående process mer än att det skall bli klart under 2009.

”Sedan vi i höstas beslutade om att renodla verksamheten inom Morphickoncernen har högsta prioritet varit att anpassa vår kostnadsmassa i enlighet med hur efterfrågan på våra produkter utvecklas. Vi kan konstatera att verksamheten påverkas av den allmänna konjunkturen och finansläget. Avyttringen och rationaliseringarna ger oss förbättrad möjlighet till kostnadskontroll, samtidigt som vi fortsätter ha fokus på renodling av vår verksamhet”, säger Martin Valfridsson, VD för Morphic Technolgies AB.

Tidigare inlägg om Morphic hittar Du genom att klcika på nyckelordet Morphic i vänster kolumn.