Fyra av nio företag till Eventure Karlstad har innovationer för miljön. Det är spännande grejer. ElFair erbjuder en webbaserad service som simulerar luftburen påverkan av jord, ytvatten och vegetation. MacBat har en produkt som förlänger livslängden i traktionära batterier. Precer erbjuder tekniska lösningar för elgenerering via förbränning av fast biobränsle. Precer är vår länk FastBränsleBioBil. Företaget vann omröstningen om november månads bästa miljönyhet. Vasasensor ska utveckla, tillverka och sälja trådlösa sensorsystem som effektiviserar produktionen för papperstillverkare.

 Eventet går av stapeln 26/5 kl. 12.00. Det är en återkommande mötesplats där väl förberedda entreprenörer från Sverige och Norge möter affärsänglar och investerare. Företagen som deltar väljs ut av en extern jury, som oberoende granskar affärsidéernas kvalitet och tillväxtpotential. På Flickr sa annaprovoost att den berömda Sola i karlstad ser ut så här.  Klicka här för mer information från Eventures hemsida och länkar.

Eventure Karlstad är lokaliserat i Värmland, mittemellan de tre storstäderna Oslo, Stockholm och Göteborg. Området genomsyras av stark innovationskraft, där världsledande företag inom förpackningsområdet, stål-och verkstadsindustrin samt IT växer. 

Eventure Karlstad bygger på en process i fyra steg. 

  • Nominering
  • Urval
  • Pitchträning
  • Matchmakingevent

Nominering:
Eventure Karlstad riktar sig till innovativa miljöer där organisationer från hela Norden kan nominera deltagare. De nominerade företagen ska uppfylla de krav som Eventure Karlstad ställer.

Urval av professionell jury:
En extern jury kommer att gå igenom inlämnade nomineringar och göra ett urval om åtta företag. Utgångspunkten är kriterierna för nominering. Juryn består av personer med professionell kompetens som investerare, projektbedömare och rådgivare till företag i aktuella skeden.

Pitchträning:
Pitchträningen ska ge deltagande företag förståelse för hur investerare tänker och agerar. Under pitchträningen kommer deltagarna att få möta professionella rådgivare inom presentationsteknik och affärsutveckling. Genom att träna upp sin förmåga att engagerande, konkret och kortfattat presentera sig själv och sitt företag kan Eventure Karlstad skapa ett evenemang som blir givande för både investerare och deltagande entreprenörer. 

Pitchträningen pågår under två dagar och avslutas med en generalrepetition dagen innan matchmakingeventet. Vid sidan av själva pitchträningen får deltagarna delta i flera expertseminarier i frågor om investerarförberedelser, företagsvärdering med mera.

Matchmakingeventet:
Matchmakingeventet Eventure Karlstad äger rum den 26 maj. Då presenterar utvalda företag sina erbjudanden inför investerarna under cirka 7 minuter vardera.

Juryn har nu valt de företag som kommer att delta under Eventure Karlstad den 26 maj. Urvalet gjordes med hänsyn till bland annat marknadspotential, unicitet, ledningskapacitet och tydlig kapitalanvändning. Därtill kom jurymedlemmarnas samlade bedömning om i vilken grad respektive företag kan tänkas attrahera en investerarkrets. Företagen har stor spridning, både geografiskt och branschmässigt.
Nio företag kommer att delta varav fyra innovaitoner för miljön. Det är dessa fyra: 

EIFair
Det globala behovet av industriutveckling är stort. Samtidigt ställs krav på att utvecklingen ska ha minsta möjliga miljöpåverkan. Efter mer än 20 års arbete erbjuder nu ElFair en webbaserad service som simulerar luftburen påverkan av jord, ytvatten och vegetation inom ett specifikt geografiskt område. Tjänsten har potential att bli en internationell standard och kan av myndigheter komma att godkännas som grund för beslut om utbyggnad av industrier. EIFair samarbetar med norska miljömyndigheter och har idag världsledande oljeindustrier i kundlistan.

MacBat
MacBat har utvecklat en patenterad produkt som förlänger livslängden i traktionära batterier. Efter att i flera år ha utvecklat denna produkt, samt arbetat med marknadsuppbyggnad, har MacBat nu fått marknadens acceptans. Med den patenterade produkten, som idag säljs och/eller hyrs ut, kan kunderna uppnå stora besparingar. Inte minst industrin, som har stora batterikostnader för exempelvis eltruckar, är en stor marknad. Produkten innebär också en avsevärt minskad miljöpåverkan, då andelen blyskrot minskar när batteriernas livslängd ökar.

Precer
Precers erbjuder tekniska lösningar för elgenerering via förbränning av fast biobränsle (exempelvis pellets eller flis). Tekniken är anpassningsbar för att användas som återladdningskälla i olika typer av hybridfordon samt som portabelt eller stationärt kraftvärmeverk. Behovet av miljövänliga alternativ för elgenerering beräknas öka stadigt framöver. Då grundtekniken är anpassningsbar för en bred, global marknad är potentialen stor. En uppskattning baserad på försäljningssiffror inom relevanta applikationsområden visar på en möjlig försäljning av mer än 130 000 enheter/år. Målet är att nå 10 % av världsmarknaden år 2021.

Här är länk till presentationen av Precer som november månads bästa miljönyhet. http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/mer-om-basta-miljonyheten-i-november

Vill du veta mer om Precer, så klicka på dem balnd våra nyckelord i vänster kolumn.

Vasasensor
Vasasensor skall utveckla, tillverka och sälja trådlösa sensorsystem som effektiviserar produktionen för papperstillverkare. Med ny integrerbar teknik erbjuder företaget realtidsmätning av tryckprofilen i pappersmaskinens pressparti för ökad produktion och lägre energikostnader. Pappersindustrin är global och med ett stort behov av energieffektivisering parat med ökad produktion. Vasasensor erbjuder en kostnadseffektiv lösning på problemet.

LÄNK till hemsidan för Eventure karlstad: http://www.eventurekarlstad.se/