I dag fredag reses det första vindkraftverket i Vindpark Vänern. Vindparken ska ge 26 000 hushåll grön energi. Det jättelika vindkraftverket lyfts på plats av en kran placerad på fartyget Westwind. Morphic har levererat det första verket och de andra kommer under året. Vår länk till Morphic heter BränslecelldelVindProp i kategorin FörnyarEnergi i höger kolumn.

Det blir presskonferens. Deltar gör bland andra Åke Pettersson Frykberg (MP), kommunalråd och styrelseordförande i Karlstads Energi och Vindpark Vänern Kraft AB och Erik Göthlin, vd, DynaWind. De berättar mer om arbetet med att bygga upp Sveriges första vindpark i en insjö. Efter presskonferensen får tolv personer möjlighet att åka båt ut till Gässlingegrundet (fotografer har företräde) för att uppleva det första lyftet på plats. Det är stora krafter inblandade. Tornen är 90 meter höga och rotorn har en diameter på 100 meter. Varje vindkraftverk kommer att svepa över en yta lika stor som en fotbollsplan. Bilden visar ett betongfundament vid uttransport från Skoghalls bruk. Den kommer från Bilder Vindkraft Vänern, länk i slutet av inlägget. Klicka här för länkar!

Tidigare inlägg om Morphic hittar Du genom att klicka på nyckelordet Morphic i vänster kolumn.

LÄNK till tidigare inlägg om Vindpark Vänern: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/morphic-far-resning-inspirerad-av-lucia

Bilder Vinpark vänern: http://gasslingen.invisiblearth.com/#home