Kanonorder för vår länk DatorstöddTekniskDialog, Capee Group. De säljer sin problemlösningsmjukvara Capee Action Station till SCA Packaging Obbola. 😀 Deras kunder är i Processindustrin. Där kostar stillestånd enorma summor. Små optimeringar av processer kan göra mycket för miljö och ekonomi. Ett huvudproblem blir att sälja första enhet till en stor koncern med processindustrier. Sedan kan man hoppas det går vidare. Vi firar med Capees video på en minut.

[youtube CZLTOzjHkX4] Klicka här för vidare information ur Pressmeddelandet.  

I lågkonjunkturen krävs säkra investeringar med stor potential för ekonomiska vinster. Capees visualiseringsverktyg används för att radikalt korta tiden för lösning av driftproblem. På SCA Packaging Obbola kommer man att använda Capee Action Station för att försöka komma till rätta med den inom massa- och pappersindustrin kostsamma och samtidigt svårlösta problematiken med kappatalsvariationer.

– Just nu har vi väldigt begränsat med resurser, men i Capee Action Station ser vi en stor potential för ekonomiska vinster. Det har naturligtvis varit en avgörande faktor för vårt köp. Att finna alla processparametrar som inverkar på en specifik processfråga som kappatalsvariationen, och att sedan bena ut exakt i vilken grad var och en av dessa påverkar, är ett oerhört komplext problem att lösa. Nu tar vi hjälp av Capees mjukvara, säger Tomas Nilsson, produktionschef på SCA Packaging Obbola.

Att exempelvis kunna minska energiåtgång och kemikalieförbrukning inom industrin är nödvändigt inför framtiden. Genom effektiv driftstyrning och snabb problemlösning kan tiden med ogynnsam drift minimeras och minskade kassationer blir en direkt följd.

– Vi ser fram emot att samarbeta med SCA Packaging Obbola och att få bidra till att de blir ännu mer effektiva i sin drift, säger Peter Nilsson, VD för Capee Group.