Mitt i förberedelserna för miljöbloggarmötet kom flera spännande pressreleaser från Borevind. Beklagar dröjsmålet. Det var kommuniké från årsstämman, meddelande att Gällivare Photovoltaics (GPV) ökar försäljningen till Solar World samt inval av Salvatore Grimaldi i GPV styrelse. Bilden från GPV pressmeddelande. Klicka här för mer information ur pressmeddelandena!

Årsstämman beslutade att styrelsen får fram till årsstämman 2010,  vid ett eller flera tillfällen med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om nyemission av högst 10 000 000 nya aktier, och/eller emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av högst 10 000 000 nya aktier, och/eller emission av konvertibler med åtföljande rättighet och/eller skyldighet att konvertera till högst 10 000 000 nya aktier.

Bolaget skall emittera högst 345 000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av 1 aktie, dvs. högst 345 000 nya aktier. Anställda skall erbjudas förvärva de emitterade teckningsoptionerna.

http://www.borevind.se/default.asp?lid=6&show=12&nid=243

Borevinds dotterbolag Gällivare PhotoVoltaic, GPV, har sedan tidigare ingångna leveransavtal med SolarWorld, Borevinds partner i GPV. De gäller försäljning av solcellspaneler motsvarande ca 500 MSEK under 2009. I tillägg till denna order kommer SolarWorld att köpa ytterligare paneler för motsvarande ca 100 MSEK under 2009.

Kring årsskiftet 2008/09 ökade GPV produktionskapacitet från 30 till 45 MWp genom en investering på ca 16 MSEK i ny produktionsutrustning. Inkörningen av den nya linjen har inneburit att produktionen och leveranserna till SolarWorld varit lägre än planerat, under första kvartalet 2009.  Idag fungerar produktionen som planerat och eftersläpningen beräknas kunna återhämtas under andra kvartalet. Borevindkoncernen kommer för första kvartalet 2009 av denna anledning att redovisa ett negativt resultat.

Mot bakgrund av den globala finansiella krisen förväntas GPV inte att uppnå sin omsättningsprognos på 850 MSEK, meddelat i emissionsprospektet från nov 2008. Det är idag osäkert hur stor försäljningen till övriga kunder kommer att bli under året. Omsättningen förväntas dock ligga i nivå med omsättningen 2008. GPVs vinstmarginal förväntas att bli lägre 2009 än för 2008, främst beroende på att marginalen på försäljningen till övriga kunder förväntas bli lägre vilket är i linje med den generella marknadsutvecklingen.

http://www.borevind.se/default.asp?lid=6&show=12&nid=244

Vid GPV årsstämma den 15 april 2009 valdes Salvatore Grimaldi in i styrelsen. Styrelsen utgörs tillsvidare av Owe Linton, ordförande samt ledamöterna Mats Rydehell, Nils Lindgren och Salvatore Grimaldi.

http://www.borevind.se/default.asp?lid=6&show=12&nid=245