Underbart att ännu en bekant från tävlingen Miljöinnovation 2008 har nått marknaden. Det är vår länkt HögEffektivSotning som slagit till. Du hittar den i höger kolumn i kategorin Avfall:Åter/Renas. Med deras nya teknik ska Billerud Skärblacka spara sotånga och optimera panndriften. Cleantechföretaget heter SootTech. De har sålt sin HISS-teknik till bruket. Samtidigt inleder de ett samarbete kring den senaste produkten VooDoo. Vi firar med min bild av ett voodoobeläte från Marie Laveau museet i New Orleans. 

SootTech säljer utrustning för ombyggnad och effektivisering av sotningssystem. De har utvecklat två patentsökta produkter, HISS och VooDoo. HISS, High Impact Soot System, ökar sotningssystemens rengöringseffektivitet samtidigt som den kraftigt minskar ångförbrukningen. VooDoo mäter stoftpåslag och rökgastemperaturer i pannans inre. Båda bidrar till utvecklingen av energibesparande teknik.

– Både HISS och VooDoo är resultatet av gedigen erfarenhet av industriell sotning och panndriftsoptimering. De sparar pengar åt företagen.  Jag uppskattar att HISS-tekniken kommer att kunna spara högtrycksånga till ett värde av sju miljoner kronor per år för Skärblacka, säger SootTechs grundare Erik Dahlén.

– Det känns jätteroligt att få den här ordern. Och det är en extra sporre för oss att detta är en av de få investeringar som Billerud som koncern gör under hela 2009. Det ser vi som ett erkännande för potentialen hos vår produkt, fortsätter Erik Dahlén.

SootTech och Billerud Skärblacka inleder även att ett samarbete kring mätutrustningen VooDoo. SootTech har från statliga Vinnova fått ett Forska och väx-bidrag på 470 000 kr för att göra en förstudie av den helt nya teknologin. Samarbetspartner blir Billerud Skärblacka, där en pilotinstallation av VooDoo kommer att tas i bruk för slutgiltig industrianpassning av produkten.