Spännande torsdag. Den började med Kvartalsrapport från Opcon och meddelande om Lightlabs nyemission. Sedan en härlig Sustainability Day. Och nya TV-serien Draknästet som efterrätt till dagen. Ovanpå det fick jag fatt i en rolig REA-bok för 89 kr. ”Catch a wave” – the rise fall and redemption av beach boy Brian Wilson. En fantastisk historia om hur livet segrar. Jag firar med min bild på mig i Smile-tröjan. Klicka här för citat om ur Opcons och Lightlabs meddelanden.

Citat ur Pressmeddelande om delårsrapport för Opcon januari-mars 2009

Internationalisering bäddar för fortsatt hög tillväxt

– Opcon Powerbox – nya order och flera internationella samarbetsavtal
– Genombrott mot rysk olje- och gasindustri börjar bära frukt, 30 mkr i ny order
– 22 mkr i hittills största exportordern inom bioenergi
– 40 procent omsättningstillväxt inom Renewable Energy
– Försumbar påverkan av Saabs rekonstruktion
– Orderstocken fortsätter växa, uppgår till 578 mkr (207 mkr)

KVARTAL 1, januari-mars 2009
– Nettoomsättningen ökade till 96,9 mkr (86,6 mkr)
– Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,0 mkr (0,3 mkr)
– Resultatet efter skatt 0,8 mkr (-1,2 mkr)
– Resultatet per aktie 0,04 kr (-0,07 kr)

Betydande händelser efter periodens slut’
– Letter of intent om förvärv av 75 procent av Saxlund, en av norra Europas
ledande
leverantörer av utrustning till bioenergianläggningar. Omsättningen 2007/2008
uppgick
till 284 mkr med ett positivt rörelseresultat
– Första exportordern för Opcon Powerbox och samarbetsavtal i Australien

LightLab Sweden AB (publ) har onsdagen den 22 april 2009 offentliggjort prospekt avseende nyemission.
 LightLab Sweden AB har idag offentliggjort prospekt avseende nyemission med företräde för befintliga ägare. Teckningstiden påbörjas den 24 april och löper till och med den 8 maj.  

Prospekt och anmälningssedel kan laddas hem från Bolagets hemsida www.lightlab.se  eller från www.gwkapital.se och www.aqurat.se . Direktregistrerade aktieägare kommer att få prospekt och förtryckta anmälningssedlar tillsända. Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan beställas via e-post lightlab@gwkapital.se per post på adress LightLab, c/o G&W Kapitalförvaltning, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm