Visst är miljövänliga dagen ett härligt initiativ! (Y) Då samlas gamla elprylar in. Genom kommunerna lämnas det sedan till återvinning. Den är idag den 25 april. Men bara 50 kommuner är med  tillsammans med Naturskyddsföreningen. Varför är inte alla kommuner med? Jag hittade inget om miljövänliga dagen i mina morgontidningar. ;-( Bilden är från Flickr och visar använding av vatten i elektronikåtervinning i Kina.

Här firar vi miljövänliga dagen med Stenas nu ett år gamla anläggning i Halmstad för att separera plaster med och utan bromerade flamskyddsmedel. Tekniken är nu prövad och miljövinsten är bara att hämta hem i andra återvinningsanläggningar. Detta är en höjdare fullt värdig miljövänliga dagen. 😀

I elektronik används många olika plaster. Det har tidigare saknats effektiva metoder att separera dessa i återvinningsprocessen. Ungefär 30 procent av all plast i elektronikavfall innehåller bromerade flamskyddsmedel. Det sätts till för att TV-apparater och annan elektronik ska bli mer brandsäker. Med en ny teknik finns nu en lösning på hanteringen av en stor del av de plaster som finns i elektronikavfallet.

– Med hög effektivitet kan vi inte bara utvinna ännu mer metaller och ädelmetaller utan också stora mängder ren plast. ….. Detta bara för att vi nu kan separera plast med och utan bromerade flamskyddsmedel ur avfallet, säger Phär Oscár, chef Affärsområde WEEE, Stena Metallkoncernen.

Den nya tekniken används på avfallsfraktionen från elektronikavfall. Den har först malts sönder efter en noggrann miljösanering av kvicksilver, PCB-kondensatorer, batterier, bildrör och andra miljöskadliga ämnen och komponenter.

– Tekniken är en milstolpe och en del i Stenas långsiktiga vision att återvinna allt material i elektronikavfall. Det går åt hela två kilo råolja för att framställa ett kilo plast av ny råvara. Olja är en begränsad naturtillgång så varje kilo mer plast som kan återvinnas innebär god hushållning med en ändlig resurs, säger Phär Oscàr. Volymerna som i nuvarande takt återvinns i Halmstad motsvarar varje år en två kilometer lång karavan med tankbilar och släp, fullastade med råolja. Så mycket olja hade krävts för att producera lika stora volymer ny plast.

I motiveringen för Miljövänliga dagen skriver arrangörerna: ”Elektronikskrot innehåller farliga ämnen. Genom insamling kan man bidra tillåteranvädning av metaller. Oanvända mobiltelefoner är ett exempel på skrot. Varje vuxen svensk har i snitt 2,4 mobiltelefoner hemma som inte längre används, enligt en rapport från Avfall Sverige och El-Kretsen. Tillsammans innehåller dessa telefoner bland annat 160 kilo guld, 700 kilo silver och 56 ton koppar. Bara guldet är värt över 40 miljoner kronor.”

Miljövänliga Dagen 2009 är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Avfall Sverige, El-Kretsen och flera av Sveriges kommuner. På över 45 platser runt om i Sverige anordnas en insamlingsdag för smått el-avfall. Mobiltelefoner, trasiga glödlampor, lågenergilampor, mp3-spelare, kameror, batterier och mobiltelefoner är exempel på sådant man kan lämna in.