På lite drygt en vecka, två första order till en anläggning inom var sin koncern för processindustrin. Underbart! Denna soliga aprildag gläds vi åt ännu en order till vår länk DatorstöddTekniskDialog, Capee Action Station. Nu ska förbrukningen av energi och kemikalier minskas vid Billerud Skärblacka. David Örtofts bild från Flickr ger verkligen rätt känsla av en jätteanläggning, där trimningar av processen kan ge stora miljövinster.

I Skärblacka har man framgångsrikt testkört problemlösningsmjukvaran. Det är bara 10 dagar sedan jag rapporterade om motsvarande första order till SCA. Innovatören Erik Dahlén ligger också bakom vår länk HögEffektivSotning med inriktning mot samma industri. Den tog nyss en order från Skärblacka.

Erik är ett exempel på den mest framgångsrika sortens miljöinovatörer. De har både erfarenhet av branschens tekniska förutsättningar och av affärer inom branschen. Detta enligt en studie för NUTEK av Andreas Englund vid Miljöinnovationstorget. 

I det ekonomiska krisläget förblir investeringar i förbättring av driftsekonomi lönsmamma. Med Capees visualiseringsteknik kan tiden för lösning av driftproblem kortas radikalt. Billerud Skärblacka ska nu lösa driftproblem direkt i manöverrummet. Driftstörningar inom processindustrin är mycket dyra. Därför är tid en nyckelfaktor när man vill effektivisera driften.

I Capee Action Station ingår den patentsökta Orsaksfinnaren. Med den kan operatörer och ingenjörer själva kan arbeta aktivt med problemlösning. Programmet ger användaren listor och grafer. De visar troliga orsaker till driftstörningar och ineffektiva körsätt. Då kan man snabbt ställa om produktionen och finna de mest effektiva körsätten. Det sparar miljö och miljoner. Energiförbrukning och kemikaliekonsumtion kan minskas stort.

LÄNK tidigare inlägg Capee: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/sca-capee-miljoteknik  

LÄNK HISS order: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/hiss-miljoteknik