Regeringen har idag utsett Monika Stridsman, till höger till Skogsstyrelsens nya generaldirektör. BRAVO! Och dessutom blir Skogsstyrelsens nuvarande tf. GD Lena Häll Eriksson, till vänster, GD för SMHI i Norrköping. Låter också bra. Här följer några personliga ord om de båda före Jordbruksdepartementets pressmeddelande.

Monika var en av de tidigaste kvinnorna på Skogshögskolan. Hon gick jägmästarkursen två år efter mig. Monika var den första som nådde den mycket uppskattade posten som sånganförare. Med precis rätt blandning av energi och härligt humör skötte hon det med den äran. Några år senare var hon förvaltare för Domänverket längst upp i norr. Där var hon en av pionjärerna i den utveckling som ledde från konfrontation till fördjupad dialog mellan skogsbruket och den ideella naturvården. Genom sin vilja att skapa utveckling skiljer sig Monika positivt från de chefer i myndighetsvärlden som mest verkar bry sig om sin egen position. Trots många samtidiga år hos Skogsstyrelsen har vi aldrig arbetat direkt tillsammans.  Men jag har känt och visat förtroende för Monika.

Bilden på Lena Häll Eriksson är ju helt fel. Hon tittar söderut. Men hela tiden som tf. GD för Skogsstyrelsen har hon veckopendlat till bostaden i Norrköping. Hon kom till Skogsstyrelsen i en svår tid.  Med sitt lågmälda kompetenta sätt vann hon snabbt personalens förtroende. Bra att prata med helt enkelt. Det är tur att Skogsstyrelsen får Monika i stället. Annars hade man fått sätta sorgkant på loggan. Härligt att Lena får uppdraget som GD för SMHI. 

Klicka här för Jordbruksdepartementets pressmeddelande om utnämningen av Monika.  

Monika Stridsman har bred erfarenhet av skogssektorn. Hon är idag regionchef för Skogsstyrelsens region Svea. Tidigare har hon bland annat arbetat som länsjägmästare och chef för Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen, chef för Förvaltningsenheten vid Naturresursavdelningen på Naturvårdverket, Generalsekreterare på WWF och som VD för Sveriges Skogsvårdsförbund. I grunden har hon en examen som civiljägmästare.

– För mig har det varit viktigt att utse en person som har både erfarenheter från skogsbruket och naturvården. Med Monika Stridsmans kompetens är jag övertygad om att Skogsstyrelsens arbete med de två jämställda skogspolitiska målen kommer att skötas på ett mycket framgångsrikt sätt, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Monika Stridsman tillträder tjänsten som generaldirektör för Skogsstyrelsen den 1 juni.

Lena Häll Eriksson som har varit tillförordnad generaldirektör utses till generaldirektör på SMHI.