Borevinds bolag Switchpower och Langlee Wave power har tagits ut som bolag med stor potential för tillväxt i både omsättning och markandsandelar.  Det känns bra för en mycket stor del av investmentbolaget ligger hos solcellstillverkaren Gällivare Photovoltaic. Klicka här för pressmeddelandet från Borevind.

Det globala rådgivningsföretaget Cleantech Group har tillsammans med Cleantech Scandinavia, nätverkare för riskkapitalbranschen, för första gången tagit fram en lista på de 50 mest lovande Nordiska Cleantech-företagen.

Bolagen, som ska vara olistade och med hemvist i Norden, har bedömts utifrån följande kriterier:
Innovation – dess problemlösning, unicitet och hållbarhet
Marknad – tillgänglighet, tillväxtpotential, etableringsbarriärer, mm samt
Förmåga att verkställa – finansiell styrka, kompetens, nätverk etc.

Switchpower erbjuder allt från systemdesign till upphandling och installation av solcellgenererad energi. Företaget grundades 2004, omsatte 27 MSEK 2008 och har lång erfarenhet av solenergi från Mellanöstern, Medelhavsområdet och Skandinavien. Switchpower är idag ledande på den svenska marknaden. Företaget ingick som delägt portföljbolag hos Borevind och köptes av portföljbolaget GPV i år i en strukturaffär för att öka GPV:s förädlingsgrad och närhet till kund.

Langlee Wavepower utvecklar ett kraftverk för utvinning av energi ur havsvågorna. Det norska bolagets teknik är baserad på beprövad offshore-teknik och certifiering av Det Norske Veritas. Vågkraftverket är anpassat för de vanligast förekommande våghöjderna på hav såsom Nordsjön med närhet till de stora elförbrukningscentrumen på land. Langlee siktar på att installera en första pilotanläggning i skala 1:2 hösten 2009 för att under 2010 sjösätta den första nätanslutna fullskaleanläggningen