Kollektivtransportproduksjon, (KTP) som ansvarar för tunnelbana och spårvägar i Oslo, styr värmeanläggningar efter väderprognoser från MET – norska motsvarigheten till SMHI. Genom att anpassa värmen efter det verkliga behovet kan energiförbrukningen minskas med upp till 85% i vissa anläggningar, vilket totalt innebär besparingar på miljontals kronor. Ja att det är en miljöinnovation i Oslo är ju klart. Någon som vet hur det är i Sverige, SL eller Västtrafik? Klicka här för mer ur Pressmeddelandet!

Det nordiska klimatet vintertid innebär en utmaning för alla som bedriver trafik i olika former. När det gäller spårtrafik är det speciellt besvärligt eftersom snö lätt packar sig i växlarna med trafikstörningar som följd. Därför finns värmeelement som smälter bort snö och is innan det uppstår problem. På motsvarande sätt finns värmekablar som håller plattformar och trappor snö- och isfria vintertid för resenärernas säkerhet. Hittills har dessa värmeanläggningar styrts manuellt eller av aktuell temperatur, vilket medfört att värmen varit påslagen även då det egentligen inte behövts. Det är nämligen bara vid vissa speciella väderförhållanden som värmen behöver aktiveras.

KTP har nu kompletterat sin installation av Infracontrol Online med styrning som baseras på väderprognoser från Meteorologisk Institutt – MET.
– Det här är en enkel och genial temperaturstyrningtillmycket rimlig investering, säger Johnny Lie som är ansvarig för s.k. ENÖK-projekt (ENergi och ÖKonomi) på KTP. Han fortsätter:
– Eftersom vi styr efter väderprognoser är vi dessutom bättre förberedda när vädret växlar. Genom att bara ha på värmen när det verkligen behövs kan vi minska energiförbrukningen med så mycket som 85% i vissa anläggningar. Vi gör en viktig insats för miljön och minskar driftskostnaderna utan att göra avkall på kvaliteten. Vi räknar med en payoff-tid på ca 1.5 år på gjorda investeringar.

Under den gångna vintern har stora mängder energi kunnat sparas på detta sätt och nu fortsätter man att bygga ut denna lönsamma väderbaserade styrning.

– Vi räknar med att alla våra 340 växelvärmeanläggningar och våra ca 80 värmeanläggningar för trappor och plattformar har den här styrningen till nästa vinter. Med en total installerad effekt på ca 8.5 GWh innebär det besparingar på i storleksordningen 5.3 GWh.