Hexaformer AB har tagit in kapital för att utveckla sin miljöteknik.  Det är ett innovationsföretag som moderniserar transformatortekniken genom lägre kostnader och reducerad miljöpåverkan. Sustainable Technologies Fund och InnovationsKapital har fått chansen att tillsammans investera 35 miljoner kr. Bilden är från Hexaformers hemsida.

 Hexaformers innovation inom transformationstekniken reducerar förlusterna i elnätet. Dessutom sänker den produktions- och underhållskostnader. Det innebär en total kostnadsbesparing på mellan 5 till 15 procent jämfört med traditionella transformatorer, vars teknik i stort sett varit oförändrad sedan 1920-talet. Den globala marknadens för Hexaformers produkter omsätter cirka 29 miljarder dollar. Visst blir varje miljövän riktigt glad för denna nyhet! Klicka här för mer ur Pressmeddelandet.

Hexaformers innovation är idag patenterad i över 60 länder. Hexaformer har nu två starka investerare då riskkapitalbolaget InnovationsKapital utökar sin tidigare investering i bolaget samtidigt som Sustainable Technologies Fund ansluter.

– Genom att vi nu breddar ägandet får vi två mycket välrenommerade finansiella ägare som kan hjälpa oss att bli riktigt stora. Vi kompletterar vår ägarstruktur med Sustainable Technologies Fund för att de är kunniga, engagerade och besitter ett stort kontaktnät i Sverige och internationellt. Det gäller inte minst i USA där marknaden väntas växa kraftigt, säger Hexaformers VD, Lars Bengtsson.

– Hexaformer är ett högintressant bolag som ligger helt rätt i både tiden och konjunkturen. I många marknaders stimulanspaket finns substantiella investeringar i infrastrukturen, där elnätet är en betydande del. Hexaformers ”gröna” egenskaper, med lägre förluster och mindre materialåtgång, är unika på marknaden ur både en kostnads- och miljöaspekt, säger Hans Lundgren, Investment Director på Sustainable Technologies Fund.

Det amerikanska företaget MSECC producerar idag Hexaformers deltakärnor för Nord- och Sydamerika på licens och innehar därmed en strategiskt viktig roll som leverantör till många av de stora transformatortillverkarna.

– Genom vår licensstrategi, där andra transformatorföretag får nyttja vår teknologi för att själva erbjuda sina kunder en effektivare lösning, kan vi adressera hela den globala marknaden för transformatorer. Vi ser ett stort intresse på både produkt- och licenssidan vilket vi förväntar oss skall leda till fler affärer i Europa såväl som i andra delar av världen, berättar Lars Bengtsson. Totalt har Hexaformer producerat över 1 200 transformatorer för kunder som Vattenfall, Fortum, Eon och Banverket. Sedan 2007 sker den egna produktionen i anläggningar i Västervik.

Länk till Hexaformers hemsida: http://www.hexaformer.se/