Manodo och KTC har tillsammans med allmännyttan i Göteborg och i Stockholm utvecklat en unik modell. Den presenteras nu på mässan Elfack 2009 i Göteborg. Via fem steg möjliggörs stor energieffektivisering för både fastighetsägare och de boende i flerbostadshus. De är:

  • 1. Mäta & Analysera energianvändningen på fastighetsnivå
  • 2. Datoriserad styrning av värme och ventilation
  • 3. Driftövervakning via webb & telefon
  • 4. Individuell mätning och debitering av energianvändningen i varje lägenhet
  • 5. Pedagogisk presentation för de boende via webb, TV, mobil och lägenhetsskärm. Bilden visar en lägenhetsskärm från Manodos Pressmeddelande.

Konceptet är bl a utvecklat tillsammans med Svenska Bostäder i Stockholm och Bostadsbolaget i Göteborg. När modellen använts har energianvändningen på fastighetsnivå (el, värme) minskat med upp till 25 %. Samtidigt har de boende minskat sin individuella användning av el och varmvatten med upp till 30 %. Med rätt verktyg kan fastighetsbolagen tillsammans med de boende alltså dramatiskt minska den totala energianvändningen i fastigheterna. Klicka här för mer ur Pressmeddelandena!

Tillsammans med bl a Bostadsbolaget har vi utvecklat Femstegsmodellen och det är tillfredställande att se hur väl den fungerar när den tillämpas i deras fastigheter säger Johan Stråkander, marknadschef vid Manodo AB. Vi är verkligen entusiastiska över att se hur deras hyresgäster ändrar sitt beteende då exempelvis den individuella användningen av varmvatten mäts och presenteras för de boende.”

 

 Bostadsbolaget har fortsatt att rulla ut Manodos system för individuell mätning i Kortedala. När projektet är klart kommer 110 st lägenheter att ha en egen lägenhetsskärm. Där kan de boende ta del av sin energianvändning i realtid tillsammans med en rad andra nyttotjänster.

Vintern 2007/08 gjordes en provinstallation av systemet och lägenhetsskärmarna (Manodo SBox) i två pilotprojekt i Stockholm och Göteborg. Detta har nu resulterat i detta större uppdrag. Projektet går under namnet BoVist.

Tidigare inlägg om Manodo: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/onsdagsglad