Mantex fick för sin miljöteknik STINGs Innovation & Technology Award 2009.

– Otroligt kul! Vi har lagt ned all tid och kraft under dessa år tack vare att vi trott på det vi gör – nu får vi bekräftat att vi också gjort rätt, vilket är otroligt roligt. Detta kommer jag att kunna leva på länge, säger Erik Odén, vd Mantex.

Mantex AB har utvecklat effektiva mätinstrument för föroreningar och innehåll i biomaterial för processindustrin. Med dessa instrument möjliggörs att en större del av energin i biobränsle kan tas tillvara i kraft- och värmeverk. Papper kan också tillverkas med mindre energikonsumtion. Produkten har utvecklats tillsammans med den första kunden; skogsindustrikoncernen Holmen. Klicka här för mer information.

Mantex uppmärksammades även under förra årets Stockholm Cleantech Venture Day, där företaget tilldelades ”Cleantech of the Year Award 2008”.

Juryns motivering till priset löd: ”Årets vinnare av Innovation & Technology 2009 har i hård konkurrens uppvisat en imponerande, kundnära utveckling där företaget löst ett välkänt problem. På en global marknad lanseras nu en innovativ och robust lösning med potential att skapa mycket stor ekonomisk kundnytta och minskad miljöbelastning. Det entreprenöriella teamets säljförmåga borgar för att vi i årets pristagare ser början till ett framgångsrikt svenskt exportföretag!”

Priset delades ut av KTH:s rektor Peter Gudmundson. Pristagaren utsågs under dagen av en jury bestående av erfarna entreprenörer, riskkapitalister och affärsänglar.

Årets evenemang lockade cirka 350 deltagare som deltog i dagens workshops om företagsutveckling, finansiering, internationalisering och försäljning. Här betonades bland annat att försäljning är själva livsnerven i entreprenörskapet, att uthållighet krävs för att lyckas internationellt, men även för att lyckas driva ett projekt från forskning till framgångsrikt företag.

Dessutom visade 25 utvalda företag från hela Sverige upp nya spännande nya lösningar inom ICT, medtech och cleantech. Huvudtalare under årets evenemang var Daniel Ek, vd och grundare av Spotify. Under prisutdelningen gav också föregående års vinnare en uppdatering av var de befinner sig idag.

– Gemensamt för tidigare vinnare är att de alla visar tillväxt i olika former. I år arrangerar vi Innovation & Technology för femte året i rad och idag är detta Sveriges största evenemang för entreprenörer. Målet är att ge kvalificerad kunskap och inspiration till nya entreprenörer genom att låta dem möta sina mer erfarna och framgångsrika kollegor. Dessutom kan nystartade bolag få sin första investerarkontakt här på plats, säger Pär Hedberg, vd STING.