Höjdpunkten på Sustainability Day 23/4 var för mig Klas Eklunds föredrag. Den rikskände SEB-ekonomen med bakgrund i kanslihuset har nyligen gett ut en bok. Den heter ”Vårt Klimat” –  Fackboken om ekonomiska modeller och styrmedel för att hantera dagens och framtida klimatförändringar. Presentationen grundades på boken. Här följer utdrag ur mina anteckningar och avslutningsvis en personlig reflektion. Men Klas sprutade väl strukturerad information. Jag kan ha missat väsentligheter för detta perspektiv. Som kattägare väljer jag förstås denna bild från Klas hemsida för att illustrera inlägget.

 Klas sade:  – Utvecklingen går i cykler som drivs av teknikskiften. På ekonomspråk kallas de långa vågor. De är oftast på 15-30 år. På 1800-talet skapades teknikskiftena av bland annat introduktionerna av ångmaskinen, järnvägen och elmotorn. Den långa våg vi nu närmar oss slutet av drivs av IT-introduktion som gasats på av kreditexpansion. Nu närmar vi oss slutet av den cykeln. Nästa långa våg drivs troligen av grön energiteknik. Klicka här för vidare information.

En stor, men inte omöjlig, systemförändring behövs för att klara klimatet. Om vi jämför med utveckling à la ”business as usual” måste utsläppen halveras till 2030. Det kan vara svårt att förstå vad det innebär. Låt oss jämföra med den industriella revolutionen. Då var tillväxten i produktivitet 3-4 % /år.  Detta som ett genomsnitt över flera långa vågor.  För att klara den omställning som behövs för klimatet behöver effektiviteten i vårt energiutnyttjande öka med 5-6 % / år i genomsnitt för en lång period.

Den omtalade men litet lästa STERN-rapporten antar att detta är möjligt. Antagandet baseras på förutsättningen att imperfektioner i ekonomin tas bort och att åtgärder sätts in där de är mest lönsamma. Då kan man räkna fram ett jämviktspris som visar vad det i genomsnitt skulle kosta att vidta tillräckliga åtgärder. Det är nu i storleksordningen 40  €/t CO2 – ekvivalenter. Det är ungefär dubbelt så mycket som vad det kostade före krisen. Det förutsätter att man gör de mest effektiva åtgärderna först. Dessutom avstår man från de ineffektiva.

Globalt säger International Energy Agency att 45 Gigawatt – timmar CO2 behöver tas bort ur energianvändningen (jfr. business as usual”) till 2050. Det kräver det största investeringsprogram som mänskligheten någonsin har genomfört.  

Personligen har jag svårt för ekonomiska modeller som utgår från resonemang om jämviktspriser. De är säkert teoretiskt rätt. Men människors strävan efter ren överlevnad, rikedom och makt gör att vackra modeller inte prognostiserar utvecklingen. Det sade nog Klas också. Men jag hann inte anteckna det.

För mig är det mest slående att vi måste effektivisera vår försörjning med energi nästan dubbelt fort som produktivitetstillväxten under industriella revolutionen. Jag har blivit än mer övertygad om potentialen för de företag som bidrar till energi –förnyelse, -sparande, -effektivisering och -försörjning. Förändringen är så stor och sker under så lång tid att mycket av dagens så kallade miljöteknik kommer att slås ut under tiden. Förändringen kommer att gälla allt som har med energi att göra.

LÄNK till boken Vårt Klimat: http://www.norstedtsakademiska.se/vartklimat/
LÄNK till Klas hemsida:
www.klaseklund.se