Du som redan lagt Din röst! Scrolla ner till nästa positiva inlägg!

Buss utan oljebyte,  Miljöteknik för rökare eller Genombrott för klimatteknik i Australien. Vilken var Sveriges bästa miljönyhet i april? Ta chansen att påverka genom att kommentera och rösta! 

Vi har nominerat tre av våra 35 miljönyheter till omröstningen. De bästa miljönyheterna gäller utveckling som med vinstintresset kan sprida bra  miljöbeteende. Det är sjätte gången vi ordnar internetomröstning om månadens bästa miljönyhet. Vi informerar om resultatet av omröstningen genom Pressmeddelande och bjuder vinnarna på ett förbetalt blogginlägg samt första konsultation om EU-finansiering vid tillfälle. 

Vi vill glädja våra besökare. En positiv nyhet om en miljöinnovation ger hopp om bra miljölösningar. Vi hoppas det gör Dig glad. Vilken nyhet tycker Du är bäst på det? Det är den bästa nyheten för oss. Rösta på ett av alternativen längs upp i höger kolumn!:

  1. En buss kördes över 60.000 mil utan oljebyte, med dokumenterat god kvalitet på oljan och dess tillsatser.”  Det berättar Sven Carlssons Trafik AB som köper 16 enheter av oljerenaren.  Vår länk ProcessorRenarOlja, Clean Oil Technology, COT, hittar Du i höger kolumn i kategorin Ekosystempåverkan. Oljerenarprocessorn funkar för olja i bilmotorer och hydrauliska funktioner. Föreställ Dig hur mycket olja som kan sparas. Bilden är från COTs sida om tekniken. Du ser en motor med enheterna för filtrering och förångning ur COTs system. Länk till vårt inlägg: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/cot

     

  2. För rökstationer har flamskyddet Apyrum nu visat kommersiell bärkraft. I denna nisch är bra flamskydd är extra viktigt. Redan används de flamskyddade filtren i tusentals system i Europa och Japan. Filtren ingår i ett specialutvecklat filterpaket som tar bort alla skadliga ämnen och röklukten helt. Detta glädjebesked kommer från vår länk BionedbrytFlamskydd, Deflamo. Det biologiskt nedbrytbara flamskyddet ökar återvinning av många ämnen bl.a. plaster, som hämmas svårt av andra flamskyddsmedel.  Du hittar länken i höger kolumn i kategorin Gift:Ersätt/Minska. Bild frånSmokeFreeSystems hemsida. Länk till vårt inlägg: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/deflamo-kommersiell

  3.  GörElavSpillvärme är namnet på vår länk till Opcon Powerbox. De har fått sin första exportorder till en för kunden mycket lönsam nisch i Australien. Den innebär ett internationellt genombrott.  Samtidigt öppnar leveransen en rad nya segment. Installationen sker vid den typ av dieselaggregat som finns världen över för kraftproduktion, bland annat på fartyg. Tillsammans med minskade parasitförluster på kylsystemen som leder till lägre energiförbrukning räknar man med att Opcon Powerbox kan bidra till  minskade koldioxidutsläpp med upp till 25 procent.  LÄNK till inlägget:    

     

Gå till rubriken omröstningar längst upp till höger och rösta på den nyhet som gläder Dig mest! Kommentera om Du vill påverka andra!