På torsdagen invigdes världens första miljöanpassade ambulans i Stockholm. Den körs på biogas och innehåller mindre miljöfarliga ämnen än konventionella ambulanser. Men den håller samma höga prestanda och säkerhet. Det är Stockholms läns landsting och Ambulanssjukvården i Storstockholm (AISAB) som utvecklat den gröna ambulansen tillsammans med ambulanspåbyggaren Eurolans AB.

Vi firar med en veteranambulans. Denna ambulans skänktes av Röda Korset och var i Finland under kriget, före och efter stationerad i Västerhaninge. Fotot tillhör Sigurd Gustafsson, Västerhaninge, från Flickr. Klicka här för mer information och länk till Eurolans. Där finns bild på ambulansen som jag inte lyckades ladda ned.

Världens första miljöanpassade ambulans är ett resultat av miljöprojektet ”Grön Ambulans”, som är ett samarbete mellan AISAB och dess ägare Stockholms läns landsting.

– Vi är otroligt stolta och glada när vi nu inviger vår nya gröna ambulans. Ambulansen är ett stort steg mot minskad miljöpåverkan från ambulansverksamheten. Nästa steg är att ställa ännu högre krav vid våra upphandlingar/köp av ambulanser, säger Kurt Berntsson, vd för AISAB.

Den gröna ambulansen är biogasdriven och mängden miljöfarliga ämnen i ambulansen har reducerats så långt som det i nuläget är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Ambulansen börjar köra på Stockholms gator redan under försommaren.

Miljösmarta val i ambulansen är bland annat golvmatta utan PVC, inredningsmaterial utan ftalater, lim fritt från lösningsmedel och isocyanater, halogen- och PVC-fri elkabel samt isolering utan miljöfarliga ämnen. Vinterdäcken är dubbfria och en aerodynamisk larmbåge ger fem till tio procent lägre bränsleförbrukning.

– Vi har tuffa miljömål både vad gäller utfasning av kemikalier och användning av förnybara bränslen i fordon. Den gröna ambulansen stimulerar till utveckling på båda dessa områden, säger Anna Linusson, miljöchef i Stockholms läns landsting.

Länk till Eurolans: http://www.eurolans.se/