60 000 mil utan oljebyte. Det är helt enkelt underbart. Bra, konkret, ekonomiskt och begripligt för de flesta. Precis rätt miljönyhet att glädja ”alla” människor. Mycket riktigt. Vår länk ProcessorRenarOlja hittar Du i kategorin Ekosystempåverkan MILJÖINNOVATIONER  i höger kolumn. Företaget heter   Clean Oil Technologies (COT). Deras nyhet vann en storseger i omröstningen om bästa svenska miljönyhet i april. Den var alltså bäst av alla på att glädja våra besökare med hoppet om en ljusare framtid. Länk till nyheten längst ner i inlägget.

På bilden högst upp (Alla bilder från COT) ser Du nyckelfunktionerna. Till motorn kopplas en filter- och en förångningsenhet. Filterdelen avskiljer de minsta partiklar som passerar vanligt oljefilter. Förångningsenheten förångar och avskiljer flytande föroreningar. Målet är förstås att detta ska in i nyproduktion av fordon i stället för att säljas som en tillsats. COT arbetar nu för det med ledande fordonstillverkare. 

Egentligen presenterade ju COT nyheten om en order av 16 enheter från Sven Carlsson Trafik AB i Gnosjö. I texten berättar man att en buss gått  60 000 mil utan oljebyte. Det rekommenderar inte COT att man kör. Men jag vill ju gärna intressera alla möjliga besökare och spetsade aningen oansvarigt till rubriken. Bussen är en Scania L94EB, 1999. Den hade gått 35 000 mil när testet startade. 

-”Vi är naturligtvis både hedrade och väldigt glada över denna utmärkelse” säger Göran Fredriksson. Han är chef för Marknadsföring och Kommunikation hos COT.  – ”Det är ännu ett bevis för att vår patenterade miljöteknik ligger helt rätt i tiden. Att vi måste minska användningen av fossila bränslen och köra på miljövänligare alternativ är alla överens om. Men för att lyckas måste vi också minska användningen av smörjoljor genom att förlänga intervallerna mellan oljebytena. Det är möjligt med vår teknik. Samtidigt minskar mängden CO2 som släpps ut.”

Göran fortsätter – ”Vissa miljöbränslen är mer aggressiva mot smörjolja än bensin. Det innebär tätare bytesintervall för dessa fordon. Det ger ökad användning av smörjoljor istället för tvärtom. Även här bidrar COT med lösningen på problemet säger Göran. Vi hjälper våra kunder att utveckla och sälja produkter med minsta möjliga miljöpåverkan och god ekonomi. Ren olja och hållbar utveckling går hand i hand.”

 Clean Oil Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Det listades på Göteborgs OTC-lista 2004 . Företaget utvecklar och marknadsför patenterad teknik för kontinuerlig rening av smörj- och hydrauloljor under drift. Målet är att vara marknadsledande i sådanteknik. COT’s marknadsorganisation täcker Sverige, Norden och den Amerikanska kontinenten.

Oljan i en motor utsätts för påfrestningar och föroreningar. De smörjande egenskaperna försämras och oljan måste bytas.  Samma problem uppstår i exempelvis hydraulsystem, växellådor och andra maskiner. Motorns fullflödes oljefilter behövs för en säker drift av motorn. Men det klarar inte att rena oljan från de mindre partiklar. Även om oljan byts finns många avfallsprodukter kvar i systemet. Det innebär att den nya oljan snabbt förorenas igen. Bilden visar rengöring av hydraulolja hos Plast Orion AB.

Bara i Sverige förbrukas ca 115 miljoner liter motor/hydraulolja/år. Försök föreställ Dig hur många arbetstimmar som går åt för oljebyten och för reparationer orsakade av sena sådan. Gissa sedan vad stilleståndet i samband med oljebyten kostar! Detta måste ju vara miljöteknik som är lönsam direkt för kunden. Att producera, transportera, byta och destruera denna olja kostar 5 miljarder/år. 115 miljoner liter spillolja släpper ut 380 miljoner kg Co2/år. Dessutom sänker ren olja i motorn sänker bränsleförbrukningen med 1-5 %. Miljöbränslen som Etanol och Biogas  påverkar oljan negativt. Därför måste dessa fordon byta olja oftare.

COT arbetar med tre  3 affärsområden.  Vehicles som omfattar personbilar, lastbilar och bussar. Heavy Duty omfattar entreprenadmaskiner, skogsmaskiner, containerhantering, industri och  vindkraft. Marine omfattar fartyg och oljeplattformar.

Processorn som renar olja har testats grundligt. Provningar  med by-passfilter och förångningsenheter har bland annat gjorts av  ingenjörsorganisationen SAE (Society of Automotive Engineers). Det var både  laboratorietester och  fälttester i last- och personbilar:

Resultaten visar:

  1. Kraftigt minskade nivåer av vatten, frätande syror, metallrester och bränsleutspädning
  2. Rensar bort sot i oljan, vilket hindrar uppkomst av mikromassa (oljan blev bättre under försökets gång)
  3. Minskning av slitage på motordelar
  4. Bränslebesparing i fälttesterna: 3 % (i lastbilstestet)  9 % (i personbilstestet)
  5. > 40 % minskad oljeförbrukning i fälttester

 För mer information om COT kontakta Göran Fredriksson, Marketing Director, goran.fredriksson   ( @ )  cot.se. Företaget sajt: www.cot.se

LÄNKAR:
Vinnande nyhet: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/april-basta-cot-deflamo-opcon

Första inlägg om COT: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/2817