Världens första eldrivna skotare kör nu ut virke i verkligheten.  Under torsdagen visade Sveaskog upp världens första elskotare i Hamra i Hälsingland nära Härjedalen. Den väger mindre än en skotare och bränsleförbrukningen är 30 procent lägre än en vanlig maskin. Slitaget på marken blir betydligt mindre med den patenterade styrningen av alla sex hjulen. Det skriver Länstidningen Härjedalen. Kolla vår länk Elskotare i kategorin Systempåverkan. Bilden är från företagets hemsida.

Det är en av de direkt skogliga innovationerna i tävlingen Miljöinnovation. Du kan kolla min redogörelse för dem hos KSLA i höstas på http://www.slideshare.net/evolveu/skogsbruk-och-miljinnovationer-presentation

ElForest är den miljöintresserade jägmästarens våta dröm. Kolla gärna mina tidigare inlägg med personliga reflektioner!

http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/el-forest-och-skogliga-innovationer-ska-jagmastarens-vata-drom-bli-sann-mina-personliga-reflektioner

http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/el-forest-och-skogliga-innovationer-personligt-del-2