För många av oss är virkestransporter mest till besvär i trafiken. Väldigt mycket virke går på järnväg. Men för transport till järnväg och för många transporter till industri måste vägnätet användas.  

Skogsnäringen har levt under hård prispress länge. Sedan tidigt femtiotal har produktiviteten årligen förbättrats mer än 3 gånger så mycket som produktiviteten i samhället steg under den industriella revolutionen. Det har skett både genom stora språng i teknikutveckling och genom ständig vardagsrationalisering. Nu är vi riktigt nära en nationell standard som kan beräkna den smartaste körsträckan för virkestransporter. Detta framgår av pressmeddelande från SkogsForsk. Men där står inget om de klimatvinster detta kan generera. Vi firar med Spudbuds Flickrbild på virkestransport med kameler i Mongoliet. Klicka här för pressmeddelandet. 

I dagarna gavs klartecken till att börja testa en första version av Krönt Vägval. Standarden, som är utvecklad av svenskt skogsbruk med Skogforsk och SDC i spetsen, ska bidra till effektivare logistik.

– Det känns väldigt roligt att vi äntligen rott det här projektet i hamn. Krönt Vägval kan förenkla transportledarnas arbete i stor omfattning eftersom de nu kan få vägval och transportavstånd beräknade med automatik, säger Jan Gustafsson, Stora Enso.

I dag används olika system i olika delar av landet för att räkna ut avstånd som grund för transportkostnadsberäkningar. Med Krönt Vägval beräknas avstånden efter samma princip överallt.
– Det ger ett rättvisare underlag, som till exempel kan vara till hjälp när befraktare och transportörer ska teckna avtal, säger Bertil Lidén, Skogforsk.

Krönt Vägval är också till nytta när det ska göras körningar i nya områden.
– Säg att det skulle inträffa en ny Gudrun i Småland och att det behövs bilar från Jämtland. Då behöver du inte längre använda flera olika system för att räkna på avstånden, eftersom en enda beräkningsmetod används för hela Sverige, säger Bertil Lidén.

Tanken är att Krönt Vägval ska införas på bred front under 2010. Innan dess ska ett antal pilottester i praktisk drift göras, där minst ett företag från VMF Nord, VMF Qbera och VMF Syd deltar.
– Den första versionen av Krönt Vägval kommer säkert att ha en del barnsjukdomar och då är det viktigt att vi hittar och kan åtgärda dem innan vi börjar tillämpa standarden fullt ut, säger Jan Selander, SDCs projektledare för höstens pilottester.

Fakta

  • Krönt Vägval räknar med hjälp av den skogliga nationella vägdatabasen (SNVDB) ut vilken som är den bästa sträckan att köra, grundat på principen ”kortaste väg med intelligens”. Intelligensen ligger framför allt i att flera faktorer beaktas när den bästa rutten väljs ut, som till exempel transportavstånd, maxhastighet, vägbredd och bärighet.
  • Standarden är framtagen av Skogforsk och SDC i nära samarbete med alla skogsföretag i Sverige, transportörer och VMF.