Sol, vind och vatten får mer effektiva kraftverk genom miljöteknik från Eco Kraft. Ja, det gäller bara de småskaliga. Men ändå måste vi fira med Ted från Youtube. Där fanns inget Gärdestadsframförande så det blir ett bildspel på drygt 3 minuter till låten. Eco Kraft presenterar en ny inverter med ett mycket stort spänningsintervall. En inverter är den enhet som fasar in strömmen från t.ex. ett vindkraftverk på elnätet. Invertern känner av spänning och frekvens i ägarens elnät och gör likadan ström av elen från ex. vindkraftverket.

[youtube EBEWzkA_Tv8] 

Bilden på invertern är från pressmeddelandet. Det är en modulbyggd nätinverter. Den  är utvecklad för Nordiska och Arktiska förhållanden. Invertern är CE-certifierad och uppyller en hel massa krav. Den klarar
Max uteffekt AC = 2,3 kW
Designtemperatur: -25 – +60 grader C
Reglerområde: 30 – 750 Volt

Med den nya invertern kommer effektiviteten öka markant på småskaliga vindkraft-, solkraft- och vattenkraftverk. Anläggningar anslutna till den kommer leverera ut ström i ett mycket stort intervall. Ett EcoVertical vindkraftverk kan då  leverera ut ström på nätet redan runt 4 m/s.
Med äldre invertrar började samma verk leverera ut ström på nätet först vid ca 6 m/s.
Det innebär en stor ökning i total årsproduktion.

Länk till hemsidan: www.ecokraft.se