Kronfönster kör med miljöteknik och klimatargumentet. Det tycker jag är bra. Nu kommer alla deras PVC fönster med ”supervarmpaketet” som standard. Supervarmpaketet innebär att företaget tilläggsisolerar isolerglasens aluminiumkanter. Det är ju en mlijöinnovation utöver tidigare fönster. Men jag förstår inte på en gång om det är bättre än Passivhusfönstret jag presenterade nyligen.

Vi måste förstår fira. Vackra fönster, ja då tänkte jag förstås på Alfons Mucha. Men det mest kända från St. Vitus katedralen i Prag har så mycket detaljer. Hjälp av högre makter verkar behövas för att klara klimatet. Men å andra sidan är kostnaderna för uppvärming störst på vintern. På Flickr hittade jag fortunae2002. Denna bild är från ett fönster på North Sheridan Road i Chicago.  En elev eller Mucha själv har gjort det med Vintern i Muchas de fyra årtsiderna som förebild. Visst visar den på ett vackert sätt behovet av att isolera sig från kylan!

Kronfönster hävdar att ”Supervarm”

  • är upp till 950 gånger mindre energiledande än aluminium.
  • är upp till 65% varmare i ytterkanten på glaset.
  • ger upp till 70% mindre risk för kondens på glaset
  • ger upp till 2dB minskat buller
  • sparar upp till ca 2000 SEK per år på din uppvärmningskostnaden
  • minskar koldioxidutsläppen med upp till 750 kg per år.
  • Länk inlägg Passivhusfönster: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/passivhusfonster

    Mer information finns på www.kronfonster.se/klimatfajten.htm