Opcons miljöteknik tar ett jättekliv för effektivare torkning av biomassa. Dotterbolaget Svensk Rökgasenergi, SRE lanserar nu ett nytt torksystem för biomassa. Det har stora miljöfördelar. Tekniken kombinerar på ett nytt sätt SREs befintliga produkter inom rökgaskondensering med SREs nya lågtemperaturtork Renergi LTD. Den kan utnyttja spillvärme som ”bränsle”. Systemet behöver bara 1 MWh lågtempererad energi för att driva ut ca 2,2 ton vatten.  Samtidigt klarar det mer än väl att torka biomassa med 55 procents fukthalt, som exempelvis sågspån, ner till en fukthalt på 10 procent. Den fukthalten lämpar sig väl för tillverkning av pellets. Klicka här för mer ur Pressmeddelandet

Det här är mycket effektivt i jämförelse med vad som finns på marknaden idag. Ångtorkarna har hittills varit de mest effektiva. De har dock krävt såväl höga temperaturer som primärenergi. De har drivit ut kring 1,5 ton vatten/MWh. Torkeffekten per MWh är alltså 50 % högre än tidigare. Torksystem kan dessutom utnyttja spillvärme. Det sänker bränsleåtgången dramatiskt. Det ger omedelbara effekter för såväl kundens ekonomi som för miljön, säger Lennart Granstrand, grundare och utvecklingsansvarig SRE.

 Med de låga temperaturer som används erbjuder systemet även kraftigt reducerade utsläpp av kolväten jämfört med konventionella torksystem. De innebär också ökad säkerhet och mindre risk för arbetsskador.

– Såväl i USA som i flera länder i Centraleuropa finns kraftiga restriktioner kring utsläpp av kolväten. De innebär kostsamma extrainvesteringar och åtgärder för sågverk och andra. Det stärker ytterligare  de ekonomiska incitamenten för vårt system, fortsätter Lennart Granstrand.

SRE har idag kunder i 10 länder och tog under förra året sin första order i Nordamerika (Kanada).  Som del i Opcons uttalade internationaliseringsstrategi satsar man nu även på att bryta in i USA och fler länder i Europa.

– Vi räknar med fortsatt kraftig tillväxt inom bioenergi, inte minst internationellt. Med de stora kundfördelar som vi kan erbjuda både ekonomiskt och miljömässigt så har vi stora förväntningar på de här torksystemen framöver, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.

– Med förvärvet av Saxlund, som förväntas slutföras under den närmaste veckan, räknar vi också med en väsentligt stärkt internationell projektorganisation samtidigt som vi kan erbjuda kunden mer och mer av helhetslösningar. Här kommer våra nya torksystem vara en viktig del fortsätter Rolf Hasselström.