Tre bra för miljöteknik idag, Stormfågelns,  TEKOwiki och en pantrapp. Elever på Västerbergsskolan i Mölndal vann Returpacks skoltävling Pantresan med denna rapp. Pantresan har ordnats förr. Men sådana kreativa bidrag för en bättre miljö stärkare miljöengagemnaget hos både kreatörerna och de som lyssnar.

[youtube k2Dn0mpJC-4]  

Vår länk BränslesnålFartbåt, Stormfågeln hittar Du i höger kolumn i kategorin EffektivMtrl/Energi. I deras kallelse till bolagsstämma finns ingenting om försämring av aktieägarnas inflytande elller deras kontakt med bolaget. Inte heller ber man om mer engar eller fullmakt att skaffa det utan att frångå aktieägarnas företrädesrätt. 🙂 Kallelse till stämman laddar Du ner här. http://www.stormfagel.se/res/Pressmeddelanden/20090518kallelsetillarsstamma.pdf

Sveriges Textil och Modeföretag (TEKO) lanserar nu den första branschbaserade (Y) ”wikin” med inriktning på hållbar utveckling. 
– En ”wiki” är ett internatbaserat uppslagsverk där innehållet kan redigeras och uppdateras av användarna själva. Det här är en satsning som ligger i tiden på flera sätt, säger Emma Häggström, lärare i hållbar utveckling vid Textilhögskolan i Borås och den som ansvarat för uppläggningen.

Det här är förstås mycket bra. Det är en chans för alla som har miljöinnovationer som kan passa TEKO att berätta om hur just deras innovation kan hjälpa till i miljöarbetet. Så många miljöinnovationer kan ju användas i olika industrier. Kanske just Din innovation kan ha en TEKO-tillämpning? Klicka här för mer om TEKOwikin.

TEKOs miljöexpert Henrik Willers är den som lett arbetet:

– Syftet med TEKOwikin är i första hand att anställda, studenter och andra inom tekobranschen enkelt ska kunna hitta aktuell information om miljöpåverkan, miljöstyrning, miljömärkningar, produktutveckling, lagstiftning, Corporate Social Responsibility, uppförandekoder och annat med anknytning till hållbar utveckling. TEKOwikin är baserad på innehållet i Textilmiljöhandboken som TEKO gav ut 1997. En publikation som använts av textil- och modeföretag för grundläggande utbildning, samt som undervisningsmaterial vid olika lärosäten.

Det var i samband med att boken skulle uppdateras förra året som idén kom upp om att lägga ut informationen på TEKOwikin. Emma Häggström förklarar:

– En nätbaserad lösning ökar tillgängligheten. Och så fort en lag- eller regeländring genomförs kan berörda artiklar enkelt uppdateras.

– TEKOwikin fungerar precis som Wikipedia, vilket gör att alla som är registrerade kan gå in och komplettera/uppdatera texter. Möjligheten finns också att addera helt nya ämnesområden. Dock under förutsättning att informationen är relevant för TEKOwikin. Tänkbara artiklar kan handla om allt från nya textila material till arbetsrättslagstiftning i Kina.

Hur säkerställs objektiviteten när vem som helst får skriva i TEKOwikin?

– Hela idén med Wikipedia bygger på att textförfattaren formulerar sina inlägg på ett korrekt och neutralt sätt så att alla – oavsett åsikt – är överens om innehållet. 

– För att säkerställa att allt går rätt till kommer TEKO initialt att övervaka utformningen av TEKOwikin. Men ytterst är det alltid upp till läsaren själv att bedöma artiklarnas relevans, aktualitet och användbarhet.

– Erfarenheten från Wikipedia visar dock att texter som brister i objektivitet sällan blir långlivade.

Emma Häggström är utbildad textilingenjör med magisterexamen i Applied Textile Management. Vid sidan om rollen som lärare driver hon konsultbolaget Etisk mode tillsammans med en kollega. Ett företag inriktat på analys, planering och kommunikation inom områdena miljö och socialt ansvar.

-TEKO-branschen, där många av våra uppdragsgivare finns, blir allt mer medveten om de etiska aspekterna, vilket i sin tur hänger samma med ett ökat miljömässigt och socialt engagemang från allmänheten. En ytterligare tanke med TEKOwikin är att den ska vara till nytta även för intresserade konsumenter.

Emma Häggström poängterar att sättet TEKOwikin utvecklas är avhängig användarnas vilja att bidra:  

– Därför välkomnas nu alla med relevant sakkunskap att gå in och skriva så TEKOwikin blir en så bra informationsbas som möjligt för branschfolk, studenter och allmänhet.