Miljöteknik ger vår länk BiologiskBåtbottenfärg från Ekomarine. Företaget stöder Baltic Sea Action Summit. Det är ett samprojekt för att rädda Östersjön initierat av Finlands president Tarja Halonen. Ekomarine förbinder sig att donera Neptune Formula-färg till samtliga Östersjöländer under våren 2010. Bra initiativ att kombinera markandsföring med konkterat miljöåtgärder. !:-D Klicka här så får Du veta mer!

Åtta företag har hittills förbundit sig till att delta i Baltic Sea Action Summit. I onsdags lanserades den i Helsingfors av initiativtagarna president Tarja Halonen, statsminister Matti Vanhanen och Baltic Sea Action Groups styrelseordförande Ilkka Herlin. Företagen har skrivit under på att genom konkreta aktiviteter bidra till ett renare Östersjön.

– Östersjömiljön är utgångspunkten för hela vår verksamhet, säger Ekomarines VD Claes Tarras Ericsson under invigningsceremonin i Helsingfors. Vi har utvecklat Neptune Formula för att kunna erbjuda båtfolket ett giftfritt alternativ till de bevisat skadliga kopparfärgerna som många idag använder. Därför vill vi självklart vara en del av Baltic Sea Action Summit och göra gemensam sak med andra företag som brinner för den här frågan.

Ekomarine förbinder sig att under våren 2010 donera Neptune Formula-båtbottenfärg till sammanlagt 50 båtar i lika många båtklubbar i Sverige, Finland, Danmark, Polen, Ryssland, Tyskland, Estland, Lettland och Litauen. Målet är att de deltagande båtklubbarna ska få möjlighet att testa och utvärdera ett giftfritt alternativ. Ekomarine kommer att under hösten 2009 bjuda in och informera båtklubbar runt Östersjön om projektet.

Utöver Ekomarine har bland andra Viking Line och IBM Finland förbundit sig till Baltic Sea Action Summit.