Miljöinnovationer är en huvudväg för att klara miljöproblemen. De som blir lönsamma sprider sig själva. Den främsta miljöutmaningen för våra EU-parlamentariker in spe är vad de kan göra för att stimulera miljöinnovationer. Vem kan följa exemplet Columbus och peka ut en väg till framtiden. Min bild är från Barcelonas hamn.

EU-parlamentet har makt och driver på i miljöfrågor. Våra EU-parlamentariker är de mäktigaste personer som svenskar väljer direkt. Vad är då viktigare än att veta hur de vill driva våra miljöfrågor?

 Miljöproblemen är mycket stora.  Vår energianvändning, jämfört med utveckling à la business as usual, behöver minska nästan dubbelt så snabbt som produktiviteten steg under industriella revolutionen. Det globala samarbetet gör att ingen kan tvinga fram bra lösningar. Resursförbrukningen per europé måste ner till samma nivå som genomsnittet av jordens invånare.  En huvuddel av lösningen på problemet är miljöinnovationer. De sprider sig själva när människor ser att de är lönsamma.

Vad vill våra kandidater till EU-parlamentet göra för miljöinnovationer? En kandidat för varje parti får beskriva vad han eller hon vill göra med högst 300 tecken inkl. mellanslag. Förslagen ska vara inne senast kl. 20.00 den 28/5. Vi har redan utfästelser om bidrag från kandidater på båda sidor om blockgränsen.

 Vi presenterar förslagen den 29/5. Våra besökare röstar fram det bästa förslaget. Deadline för röstningen är symboliskt på Solveigs namnsdag. Solvägen är ju till för att lösa energifrågan. På VÄRLDSMILJÖDAGEN går vi ut med Pressmeddelande och ett inlägg om vad bra kandidaten vill göra för miljön. 

Vad kan man överhuvudtaget göra för att stimulera miljöinnovationer? Några exempel:
-stimulera bra resurser för pilotförsök och demoanläggningar;
-öka användningen av innovativa lösningar i upphandling;
-stimulera innovatörerna att våga ta språnget
-stärka innovatörerna relativt exploatörerna av innovationen;
-säkerställa långsiktiga spelregler för utvecklingen;
-stärka de immateriella rättigheterna;

Vill Du tipsa våra parlamentskandidater och andra om Dina förslag. Skriv vad Du tycker är viktigast med högst 300 tecken inkl. mellanslag! 😉