Liksom inför riksdagsval har Uppfinnarföreningen (SUF) ställt frågor till kandidaterna. Vi gläds åt initiativet med Flickrs bild på en Nobleplakett från Stockholms Stadshus. SUF fokuserar upphovsrätten. Vad hade blivit av Nobels arbete utan upphovsrätten. Några citat ur bakgrunden till frågorna.

 • Immaterialrättsfrågornas betydelse har vuxit markant i samband med globaliseringen.
 • ” ….” Kostnaderna i samband med patenttvister är synnerligen höga, ofta oöverstigliga.”
 • ….”En annan fråga som uppmärksammas är behovet av försäkringslösningar.” 
 • ….” I övrigt önskar SUF på nytt betona angelägenheten av att ett europeiskt gemensamhetspatent kan komma till stånd och att de immaterialrättsliga processerna för exempelvis intrångstalan och ogiltighetstalan blir samordnade och mindre kostnadskrävande för den lille företagaren och den enskilde uppfinnaren. Det är viktigt att Europa får till stånd konkurrenskraftiga lösningar avseende IPR och tvistlösning, alldeles särskilt med tanke på anstormningen från Asien.”
 • ……”Både Kina och Japan har antagit nationella IPR-strategier för att kunna hävda sig bättre i den globala konkurrensen.”
 • ….”Slutligen hämmas IPR utvecklingen när tillgången på finansiella resurser och rådgivning är underutvecklad. Många affärsidéer får antingen inte något skydd alls eller ett olämpligt skyddsomfång”.  

   

   

   

 

 SUF:s frågor till EU-pralamentarikerna:

 1. Vilken syn har Ni på immateriella rättigheter? 
 2. Hur kommer Ni att verka för att utveckla ett gemenskapspatent? 
 3. Hur kommer Ni att verka för en effektivare processordning inom EU vid patentintrång och ogiltighetstalan? 
 4. Japan, Kina och USA utvecklar olika politiska åtgärder för att stödja sina företags immaterialrätt i tredje land. SUF och andra har krävt att EU på motsvarande vis ger förbättrat stöd till sina företag i exempelvis USA. Hur kommer Ni att verka?