Ett nytt bostadshus på Kungsholmen i Stockholm utrustas nu med framtidens energilösningar. Solpaneler på taket, PUNKT 1 PÅ BILDEN producerar energi. Den kan ladda elbilar i garaget, PUNKT 3 PÅ BILDEN, men också leverera energi till elnätet, PUNKT 2 PÅ BILDEN. Samarbetet mellan energibolaget Fortum och Skanska är det första i sitt slag. Bilden är från Skanskas photostream på Flickr.:-D

I höst kommer ett av Skanskas bostadshus på Kungsholmen i Stockholm att få solpaneler på taket. De ger lokal produktion av förnyelsebar el. Den går till olika funktioner i byggnaden men kan också användas för att ladda en elbil via ett tiotal laddstationer i husets garage och utanför huset. De boende  får tillgång till en elbil via en gemensam elbilspool.

En display i husets entré kommer att visa information om hur mycket el som solpanelerna producerar och hur mycket el som elbilarna laddas med, PUNKT 4 PÅ BILDEN. I framtiden kommer det också bli möjligt att leverera el från huset till Fortums elnät i Stockholm. Klicka här för mer ur Pressmeddelandet.

Den totala klimatpåverkan minskas genom att bensinbilar ersätts av elbilar, och genom att den ökade elanvändningen till elbilarna kompenseras av att lokalt producerad förnyelsebar solenergi tillförs.

Fortums och Skanskas satsning visar på en framtida lösning för hur bland annat småskalig energiproduktion, elbilar och infrastruktur för laddning kan integreras med bostäder och på så sätt bidra till att skapa hållbara städer. I framtiden väntas allt fler hushåll inte bara konsumera el utan också producera el för eget bruk med möjlighet att leverera eventuellt överskott till det allmänna elnätet.

– Med det här samarbetet får vi möjlighet att tydligt visa en framtid där förnyelsebar elproduktion, elbilar och laddstationer är naturliga inslag i vår närmiljö. Med ny teknik, smarta nät och småskalig produktion öppnar sig nya möjligheter för våra kunder och för oss. För Fortum innebär detta bland annat att vi kommer att utreda förutsättningarna för att det ska fungera i större skala, säger Marie Fossum, affärsutvecklingschef på Fortum Distribution.

– Skanska har en ambition att vara ledande på att skapa goda energieffektiva bostäder med låg klimatpåverkan till våra kunder. Nu får vi möjligheten att i full skala testa och demonstrera framtidens lösningar mitt i centrala Stockholm. Det här är ett utmärkt steg på vägen mot ett mer hållbart samhälle, säger Skanska Nya Hems miljöansvariga Johanna Eriksson.

Det aktuella projektet genomförs i bostadsrättsföreningen Lindhagensterrassen 3, som består av tre 16-våningshus huskroppar med totalt 253 lägenheter. Inflyttning sker i juni i år och i oktober väntas installationerna av solpaneler och laddsystem vara färdiga. Solpanelerna på taket omfattar 35 kvm och kommer att producera ca 3500 kWh per år. Installationerna genomförs i en av huskropparna, men samtliga boende kommer att ha tillgång till elbil och laddstationer.

Projektet är en del av ett större samarbete mellan Fortum och Skanska, ”Sustainable Urban Living”, som syftar till att utveckla ett integrerat koncept för byggnader i stadsmiljö med nollkonsumtion eller endast låg nettoanvändning av energi.