Miljöproblemen är mycket stora. Vår energianvändning, jämfört med utveckling à la business as usual, behöver minska nästan dubbelt så snabbt som produktiviteten steg under industriella revolutionen. Ingen kan tvinga fram bra lösningar. Resursförbrukningen i EU bör ner till samma nivå som för genomsnittet av jordens invånare.  

Miljöinnovationer är en huvudväg för att klara miljöproblemen. De som blir lönsamma sprider sig själva. Den främsta miljöutmaningen för våra blivande ? EU-parlamentariker är vad de kan göra för att stimulera miljöinnovationer.

En kandidat för varje parti i Riksdagen samt för Junilistan och Piratpartiet har inbjudits beskriva vad han eller hon vill göra med högst 300 tecken inkl. mellanslag. (Y)

Du röstar fram det bästa förslaget. Deadline är kl. 20.00 den fjärde juni.På VÄRLDSMILJÖDAGEN den 5 juni går vi ut med Pressmeddelande och ett inlägg om vad vinnande kandidaten vill göra för miljön.

Förslagen presenteras nedan i lottad ordning. De betecknas med en bokstav. Rösta högst upp i höger kolumn på det förslag Du tycker blir bäst för vår miljö! Om Du är intresserad av vem som föreslår vad så kolla längre ned i inlägget! 😉

A: Utöka forskningsanslagen för utveckling av elbilar. Bilen kan vi nog inte bli av med, däremot dess skadliga effekter. Just vad gäller EU så måste det bli ett slut på att unionen dumpar sitt farliga avfall i världens fattiga länder. Därför krävs utveckling av just avfallshantering och återvinning.

B: EU:s jordbruksstöd skadar miljön. EU ska istället för att lägga pengar på ett destruktivt jordbruksstöd fördubbla sina satsningar inom grön forskning. Sänk jordbruksstödet till 20% till 2020 och fördubbla budgetanslagen under samma period för att stimulera företag som  jobbar med gröna innovationer.

C: EU ska slå fast ett teknikneutralt regelverk som har tydliga mål, men håller vägen öppen. Det faller också på EU att inom sin budget distribuera forskningspengar. Viktigast är ett sunt klimat för småföretagande och entreprenörskap – utan regelkrångel och med låga skatter.

D: Idag är mycket av den bästa och miljövänligaste tekniken inlåst av patent. Att gradvis avveckla patentsystemet är det i särklass bästa sättet att skapa ett bra innovationsklimat i Europa. Det skulle också underlätta teknologiöverföringen till tredje världen.

E: Det krävs ett nytänkande inom persontrafiken för att minska klimatpåverkan, miljöutsläpp och energianvändningen. Det krävs nya höghastighetståg, smarta logistiksystem för byte mellan kollektiva trafikslag, fiffiga sätt att ta med cykeln på kollektiv trafik och system med högkvalitativa BRT-bussar.

F: Ett grönare EU med  mer ny miljöteknik. Inför reformen av EU:s finansieringsprogram per 2013 vill jag stärka möjligheter att och krav på länderna att finansiera miljöinnovationer. Jag arbetar också för att EU:s program i Sverige utnyttjas ännu bättre för att finansiera nya projekt och innovationer.

G: I EP jobbar jag dagligen med att skapa politiska förutsättningar för nya energislag och lösningar på energiområdet. Jag ser ofta nya och spännande möjligheter. I Kalifornien är t ex samarbeten mellan företag och innovatörer på detta område vanliga. Förhoppningsvis får vi se liknande samarbeten i EU.

Nu hoppas jag Du kan rösta längst upp i höger kolumn! Om Du är nyfiken på vem som föreslår vad så kolla nedan!

A: Hélène Goudin, kandidat nr. 4 för Junilistan, högst upp till vänster

 

B: Carina Hägg, kandidat nr. 13 för Socialdemokraterna, högst upp till höger

 

C: Christofer Fjellner, kandidat nr. 3 för Moderaterna, näst högst upp till vänster.

 

D: Christian Engström, kandidat nr. 1 för Piratpartiet, näst högst upp till höger.

 

E: Mikael Gustafsson, kandidat nr. 3 för Vänsterpartiet, tre från toppen till vänster.

 

F: Jan-Erik Lagärde, kandidat nr. 16 för Kristdemokraterna, längst ner till höger.

 

G: Lena Ek, kandidat nr. 1 för Centerpartiet, längst ner till vänster.

Inbjudan och två påminnelser vardera har skickats för att få bidrag från representanter för Folkpartiet och Miljöpartiet. I det förra fallet till en kandidat som utpekats som lämplig av partiets EU-valskansli. I det senare till en bekant med uppgifter i partiets arbete på Internet.