Det går åt rätt håll för våra länkar HögeffektivSotning och DatorstöddTekniskDialog och SootTech. De har av the Cleantech Group och Cleantech Scandinavia utsetts till ett av Nordens 50 mest lovande cleantech-företag. (Y) Vår länk BränslecelldelVindProp riskerar tappa delarna VindProp om vi vågar tolka Kommunikén från Morphics bolagsstämma. Börsnoterade Borevind har presenterat delårsrapport. Rörelsens intäkter har minskat kraftigt och EBITDA marginalen är nära noll. Klicka här för mer information.

SootTech säljer utrustning för ombyggnad och effektivisering av sotningssystem för kraftpannor. I konkurrens med 145 nominerade cleantech-företag från hela Norden har SootTech valts ut för sin stora tillväxtpotential och sina stora möjligheter att uppnå betydande marknadsinflytande.

The Cleantech Group, i samarbete med Cleantech Scandinavia, lyfter i en färsk rapport fram nyckelrepresentanter för framstående innovationer inom den nordiska cleantech-branschen. För att kvalificera sig till Nordic Cleantech 50-listan har de sökande företagen bedömts utifrån ett flertal kriterier rörande innovationens styrka, marknadspotential och möjligheter att realisera affärsidén.

– Vi känner att våra energieffektiviserande produkter är rätt spår för framtiden, säger SootTechs grundare Erik Dahlén. Det märker vi också när vi är ute hos kunder, som ser en stor potential för såväl miljömässiga som ekonomiska vinster i SootTechs tekniska innovationer. Att vi av branschen själv blir utnämnda till ett av Nordens 50 främsta cleantech-företag är en extra fjäder i hatten, säger Erik Dahlén.

Länk till Morphics Kommuniké från bolagsstämman:

http://www.morphic.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelande/?rptid=428703

Länk till Borevinds delårsrapport: http://www.borevind.se/default.asp?show=12&lid=7