Miljöteknikens Borevind får ny VD. Christian Widing har utsetts till det. Han tillträder den 1 september 2009. Christian arbetar för närvarande som VD för Altero och har lång erfarenhet av företagsutveckling, företagsledning och investeringsverksamhet. Till tidigare erfarenheter hör bland annat befattningen som Senior Investment Manager på Bure Equity.

Klicka här för mer ur Pressmeddelandet
– Christian har exakt den kompetens och profil som Borevind har sökt, säger styrelsens ordförande Owe Linton. Vi får en VD med mycket god erfarenhet inom börsnoterade
företag, investeringsverksamhet och ledarskap. Att han dessutom har gedigen teoretisk bakgrund inom både ekonomi och teknik är också värdefullt för Borevinds fortsatta utveckling.

– Det ska bli väldigt inspirerande att få leda en verksamhet som kombinerar höga krav på lönsamhet med långsiktigt hållbar utveckling, säger Christian Widing. Jag tror starkt på bolaget och ser fram emot att få vara med och stärka dess position ytterligare. Trots den snabba utvecklingen under senare år är marknaden för förnybar energi fortfarande bara i
sin linda. Här ska vi vara med och ta en aktiv part