Moderaten rivstartade. Men Socialdemokraten har gjort en stark upphämtning det senaste dygnet. Piratpartisten ligger på tredje plats och Kristdemokraten på fjärde. Vi har haft lite tekniska problem men vår gratisserver bloggsida.se har justerat röstningsfunktionen. TACK TILL BLOGGSIDA.se. Fortfarande kan alla sju partierna segra i omröstningen. Vilken EU-Kandidat presenterar bästa åtagandet för miljön? Ta chansen att påverka!

Miljöproblemen är mycket stora. Miljöinnovationer är en huvudväg för att klara dem. Innovationer som blir lönsamma sprider sig själva. Den främsta miljöutmaningen för våra blivande ? EU-parlamentariker är vad de kan göra för att stimulera miljöinnovationer.

En kandidat för varje parti i Riksdagen samt för Junilistan och Piratpartiet har inbjudits beskriva vad han eller hon vill göra med högst 300 tecken inkl. mellanslag. (Y) Du röstar fram det bästa förslaget. Deadline är kl. 20.00 den fjärde juni. På VÄRLDSMILJÖDAGEN den 5 juni går vi om möjligt ut med Pressmeddelande och ett inlägg om vad vinnande kandidaten vill göra för miljön.

Förslagen presenteras nedan i omvänd ordning efter röstetal kl. 07.00 den tredje juni. Rösta högst upp i höger kolumn på det förslag Du tycker blir bäst för vår miljö!  😉

G: Lena Ek, kandidat nr. 1 för Centerpartiet: 

-”I EP jobbar jag dagligen med att skapa politiska förutsättningar för nya energislag och lösningar på energiområdet. Jag ser ofta nya och spännande möjligheter. I Kalifornien är t ex samarbeten mellan företag och innovatörer på detta område vanliga. Förhoppningsvis får vi se liknande samarbeten i EU.”

 

A: Hélène Goudin, kandidat nr. 4 för Junilistan:

-”Utöka forskningsanslagen för utveckling av elbilar. Bilen kan vi nog inte bli av med, däremot dess skadliga effekter. Just vad gäller EU så måste det bli ett slut på att unionen dumpar sitt farliga avfall i världens fattiga länder. Därför krävs utveckling av just avfallshantering och återvinning.”

 

E: Mikael Gustafsson, kandidat nr. 3 för Vänsterpartiet:

-”Det krävs ett nytänkande inom persontrafiken för att minska klimatpåverkan, miljöutsläpp och energianvändningen. Det krävs nya höghastighetståg, smarta logistiksystem för byte mellan kollektiva trafikslag, fiffiga sätt att ta med cykeln på kollektiv trafik och system med högkvalitativa BRT-bussar.”

 

F: Jan-Erik Lagärde, kandidat nr. 16 för Kristdemokraterna:

Ett grönare EU med  mer ny miljöteknik. Inför reformen av EU:s finansieringsprogram per 2013 vill jag stärka möjligheter att och krav på länderna att finansiera miljöinnovationer. Jag arbetar också för att EU:s program i Sverige utnyttjas ännu bättre för att finansiera nya projekt och innovationer.”

 

D:  Christian Engström, kandidat nr. 1 för Piratpartiet:

-”Idag är mycket av den bästa och miljövänligaste tekniken inlåst av patent. Att gradvis avveckla patentsystemet är det i särklass bästa sättet att skapa ett bra innovationsklimat i Europa. Det skulle också underlätta teknologiöverföringen till tredje världen.”

 

B: Carina Hägg, kandidat nr. 13 för Socialdemokraterna:

-”EU:s jordbruksstöd skadar miljön. EU ska istället för att lägga pengar på ett destruktivt jordbruksstöd fördubbla sina satsningar inom grön forskning. Sänk jordbruksstödet till 20% till 2020 och fördubbla budgetanslagen under samma period för att stimulera företag som  jobbar med gröna innovationer.”

 

C:  Christofer Fjellner, kandidat nr. 3 för Moderaterna:

-”EU ska slå fast ett teknikneutralt regelverk som har tydliga mål, men håller vägen öppen. Det faller också på EU att inom sin budget distribuera forskningspengar. Viktigast är ett sunt klimat för småföretagande och entreprenörskap – utan regelkrångel och med låga skatter.”

 

Nu hoppas jag Du röstar längst upp i höger kolumn!