Det segrande förslaget till åtagande med 36 röster är från Christofer Fjellner. Förslaget tog en stor ledning redan första dagen. Totalt lades 108 röster under den korta röstperioden. Räknat per dag ansåg våra besökare att dessa förslag var lika spännande som nomineringarna för bästa miljönyhet i april. Annorlunda uttryckt fick förslagen samma intresse per dag som nyheten om en buss som gick 60 000 mil utan oljebyte. 😀

Christopher sitter redan i EU-parlamentet och är kandidat nr. 3 för Moderaterna. Som en av de med erfarenhet av EU-Parlamentet har han valt ett uttalande som fokuserar företagsklimat och konkurrensneutralitet:

-”EU ska slå fast ett teknikneutralt regelverk som har tydliga mål, men håller vägen öppen.
Det faller också på EU att inom sin budget distribuera forskningspengar. Viktigast är ett sunt klimat för småföretagande och entreprenörskap – utan regelkrångel och med låga skatter.”
(Y)

De spurtande förslagen från Socialdemokraten Carina Hägg fick 27 röster och från Kristdemokraten Jan-Erik Lagärde 26 röster. Carinas förslag:

-”EU:s jordbruksstöd skadar miljön. EU ska istället för att lägga pengar på ett destruktivt jordbruksstöd fördubbla sina satsningar inom grön forskning. Sänk jordbruksstödet till 20% till 2020 och fördubbla budgetanslagen under samma period för att stimulera företag som  jobbar med gröna innovationer.” 

 

Jan-Eriks förslag:

Ett grönare EU med  mer ny miljöteknik. Inför reformen av EU:s finansieringsprogram per 2013 vill jag stärka möjligheter att och krav på länderna att finansiera miljöinnovationer. Jag arbetar också för att EU:s program i Sverige utnyttjas ännu bättre för att finansiera nya projekt och innovationer.”

Jag återkommer med mer om Christopher Fjellners syn på miljöfrågorna.