Härligt med två nyheter om hur miljöteknikens Opcon går vidare i sin extremt lönsamma Australiska nisch. Så fort det har gått sedan vi nominerade Australiensamarbetet till månadens bästa miljönyhet! Först: köper 28 procent av Opcons distributör i
Australien.
Dessutom: Stororder på fem Opcon Powerbox – 50 MSEK

Miljöbra: Opcon Powerbox är Opcons egenutvecklade produkt för produktion av ny CO2-fri el
från spillvärme redan från 55 grader Celsius. I standardutförande är Opcon Powerbox på 0,74 MW och kan installeras bl.a. vid större processindustrier, kraftverk eller efter viss anpassning på större fartyg. Genom att använda spillvärme produceras el från en källa som annars skulle gå förlorad. Klicka här för mer ur Pressmeddelandena.

Opcon och svenska investerare köper 28 procent av Opcons distributör i
Australien

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har ingått avtal om att teckna ca 44,3
miljoner aktier i en kommande nyemission i det börsnoterade bolaget Enerji Ltd.
(ASX:ERJ) som tidigare idag ingått avtal om att förvärva Opcons exklusiva
distributör i Australien CoGen ORC Power. Priset har satts till 250 000 Euro och
förväntas ge Opcon ca 14 procent av bolaget efter utspädning.

Opcon har också arrangerat med ett konsortium av övriga svenska investerare som
tecknar ytterligare 44,3 miljoner aktier motsvarande ca 14 procent av Enerji.
Därmed kommer Opcon tillsammans med övriga svenska investerare kontrollera 28
procent av Opcons distributör i Australien.

CoGen ORC Power är ett nystartat ”green-tech”-bolag som specialiserar sig på
elproduktion och återvinning av spillvärme med utgångspunkt i Opcon Powerbox.
CoGens målsättning är att inom fem år installera 170 MW av denna nya bränsle-
och utsläppsfria elproduktion hos kunder. Varje Opcon Powerbox har en effekt på
upp till 0,74 MW.

– Med CoGen har vi fått en kunnig och fokuserad partner i Australien med dess
stora avstånd och höga elpriser. I enlighet med vår strategi att ta ytterligare
steg i värdekedjan för tekniken bakom Opcon Powerbox och öka värdet för våra
aktieägare går vi också in som ägare i Enerji samtidigt som CoGen/Enerji ges
exklusiv distributionsrätt. Därmed ger Opcon sitt stöd till såväl CoGens
affärsplan som ledningen för Enerji, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef
Opcon AB.

– CoGen har ägnat två år åt att utforska teknologin för utvinning av spillvärme
och har därigenom kunnat välja den mest avancerade och effektiva teknologi som
finns tillgänglig. Opcon Powerbox erbjuder idag uppåt 40% mer energi än kända
konkurrenter från samma mängd spillvärme samtidigt som man kan utnyttja
spillvärme ända ner till 55 grader Celsius, säger Ross Smith Managing Director
Enerji Ltd.

– CoGen/Enerji kommer att äga och driva Opcon Powerbox som en
”Build-Own-Operate”-lösning och sälja CO2-fri el till kunderna på attraktiva
kommersiella villkor. Modellen innebär tydliga fördelar för CoGens kunder och
ger bolaget en imponerande avkastning på investerat kapital. Varje MW
installerad kapacitet kostar i storleksordningen 2,5 MAUD och ger en årlig
intäkt på 1,7 MAUD när den appliceras på kunder som får sin el från förbränning
av diesel, säger Ross Smith.

– Genom att generera el utan ytterligare utsläpp av växthusgaser erbjuder CoGen
en verklig och omedelbar lösning för de företag som drabbas hårdast av den
federala regeringen i Australiens kommande utsläppshandelssystem. Vi erbjuder
våra kunder el utan utsläpp, utan kapitalkostnader. Vi säljer elen billigare
till dem än de kan producera den själva och sänker deras utsläpp av växthusgaser
med upp till 30 procent, säger Ross Smith Managing Director Enerji Ltd.

Opcon Powerbox är Opcons egenutvecklade produkt för produktion av ny CO2-fri el
från spillvärme redan från 55 grader Celsius. I standardutförande är Opcon
Powerbox på 0,74 MW och kan installeras bl.a. vid större processindustrier,
kraftverk eller efter viss anpassning på större fartyg. Genom att använda
spillvärme produceras el från en källa som annars skulle gå förlorad.

Australisk stororder på fem Opcon Powerbox – 50 MSEK

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon har idag fått sin största Opcon
Powerbox-order hittills, en order på ytterligare fem Opcon Powerbox till
Australien för leverans 2009/2010. Ordervärdet överstiger 50 mkr. Kund är Opcons
partner CoGen ORC Power Australia (”CoGen”)/Enerji Ltd. Sammantaget innebär det
att CoGen/Enerji nu beställt sex Opcon Powerbox för leverans inom det närmaste
året.

CoGen, som har fått den exklusiva distributionsrätten för Opcon Powerbox i
Australien, fokuserar initialt på den 2,3 miljoner km² stora yta, motsvarande
fem gånger Sveriges yta, som täcker regionerna Kimberly, Pilbara, Gasgoyne, Mid
West och Southern Goldfields och inte är kopplade till stamnätet (South Western
interconnected Grid). Marknaden består av gruvor och avlägsna orter/regionala
center, där elförsörjningen nästan uteslutande sker med hjälp av lokal,
fossileldad elproduktion till höga kostnader. Enbart bränslekostnaden i systemen
uppgår till runt 1,80 SEK/kWh (32 cent AUD/kWh).

Vidare riktar CoGen sig till kompressorstationer vid gas pipelines,
aluminiumsmältverk, cementtillverkare och andra processindustrier med stora
mängder spillvärme över hela Australien.

– Vi har fler än 600 gruvbolag och över 350 större aktiva gruvor i Australien
där de flesta inte är anslutna till stamnätet utan tvingas använda egen, dyr
elproduktion. I genomsnitt finns plats för en eller två Opcon Powerbox vid varje
gruva. Vid stora järnmalmsgruvor med 40 MW elproduktionskapacitet eller mer, har
mer ingående studier visat att det kan finnas plats för uppåt 14 Opcon Powerbox.
Samtidigt har vi ett omfattande gasnät i Australien där enorma mängder
spillvärme tappas ut vid varje pumpstation. En enskild pumpstation kan ha
tillgänglig spillvärme för att installera upp till 14 Opcon Powerbox. Det säger
en hel del om vilken ekonomisk och miljömässig potential som finns här, säger
Ross Smith, vd CoGen.

– Med dess stora avstånd och höga elpriser är Australien en mycket attraktiv
marknad för Opcon Powerbox och vår teknik för CO2-fri elproduktion. Vad Opcon
Powerbox erbjuder i form av CO2-fri, bränslefri elproduktion kommer att vara
mycket attraktivt för alla dessa kunder som inte är uppkopplade mot stamnätet,
säger Rolf Hasselström vd och koncernchef Opcon AB.

– Samtidigt är möjligheterna i Australien bara toppen på isberget. Spillvärme är
en enorm och till stora delar outnyttjad källa för ny elproduktion världen över.
Enligt det amerikanska energidepartementet finns mer tillgänglig spillvärme i
amerikansk industri än elproduktionen från alla andra förnyelsebara energikällor
i USA sammantaget, säger Rolf Hasselström, vd och koncernchef Opcon AB.