Segraren i vår nätröstning för miljön är moderaten Christofer Fjellner. Vi uppmärksammar hans miljöarbete genom ett utdrag ur artiklar på hans blogg. De illustreras med bilder från Flickr. Först ut är Christofer in action i EU-Parlamentet.

Christofer valdes in europaparlamentet den 13 juni 2004. Han är Sveriges yngsta europaparlamentariker.  Han säger: De tre saker som påverkat mig mest är mina föräldrar, Enköping och politiken.

 Politiken har alltid varit viktig för Christofer. Men tills han blev förbundsordförande i MUF var det bara ett fritidsintresse. Detta vid sidan av studier i Lund och Uppsala och företaget, Look Closer AB. Tiden delas nu mellan Stockholm, Uppsala, Bryssel och Strasburg. Utöver politik är det synthmusik, att åka skidor eller läsa böcker som gäller.

 Christofers huvudutskott i Europaparlamentet är Utskottet för Internationell Handel. Där är han  vice gruppledare för partigruppen EPP. Han säger: ”Genom att avskaffa tullar och handelshinder vill vi knyta Europas länder närmare varandra. Vi vill på så sätt skapa fred, välstånd, utveckling och frihet.”

Christofer sitter även i Utskottet för Miljö, Folkhälsa och Livsmedelssäkerhet. Där arbetar han med frågor av särskilt intresse för Sverige – så som Östersjön, skogspolitik och jaktfrågor. Han säger: ”En framgångsrik Svensk miljöpolitik är europeisk….miljöpåverkan känner inga gränser…..  Sveriges förutsättningar att hindra allvarliga miljöproblem bygger på vår egen förmåga att övertyga Europa att följa Sveriges exempel och ta på sig en ledarroll i kampen mot viktiga miljöproblem.”

Christofer sitter också i Utskottet för budgetkontroll.

Tillsammans med moderaterna har ham presenterat en rapport med sex förslag på hur de tunga transporterna kan bli miljövänligare.

1. Långa lastbilar
Nordiska 24 meter långa 60-tons lastbilar ska tillåtas i hela unionen. De kan köra 30 % mer gods än de lastbilar som idag är standard inom EU. Det innebär att antalet lastbilar på vägarna kan minskas med uppemot en tredjedel. Även för de långa lastbilarna ska lagstiftningen utformas så att den även tillåter aerodynamiska lösningar som minskar bränsleförbrukningen.

2. Nya fordon ska kunna drivas på alternativa bränslen från 2012
Tillverkare ska erbjuda fordon som ska vara möjliga att köra på förnyelsebara bränslen – t.ex. biogas eller biodiesel baserat på vegetabiliska oljor – år 2015.

3. Bättre upplysning om fordonets utsläpp och förbrukning från år 2012
Nya lastbilar ska vara försedda med system för mätning och uppföljning av bränsleförbrukning år 2015. Eftersom lastbilar skiljer sig mycket åt beroende på hur kunden utrustar den ska de ha en individuell deklaration av bränsleförbrukningen från och med samma år.

4. Gemensamma spelregler för EU, USA och Japan
Euro5 är de utsläppsstandarder som för tillfället gäller i EU. Euro6 är antaget och kommer träda i kraft. Redan Euro6 har stora likheter med den amerikanska EPA10-lagstiftningen. Målet i samband med Euro7 bör därför vara gemensamma regler för EU, USA, Japan och om möjligt Kina. EU ska ligga längst fram när det gäller en ambitiös lagstiftning, och målet bör vara att Euro7 antas globalt. Grundläggande för detta är därför att EU-kommissionen snarast presenterar en metod för att mäta utsläpp av CO2 från tunga fordon, så att värden för högsta tillåtna utsläpp kan slås fast.

5. Viktigaste utmaning är CO2
I och med de olika euro-klasserna och den europeiska utsläppslagstiftningen har partikelutsläppen minskat markant. Även fortsättningsvis ska stränga partikelkrav föreligga och dessa ska ständigt ligga i framkant. Den stora utmaningen framöver är att även uppnå en stor minskning av CO2-utsläppen och fokus bör i kommande lagstiftning  – enligt punkt 4  – ligga på det.

6. Mer ecoinnovation
Drivlinan skall vara utrustad med system för tillvaratagande av bromsenergi som kan utnyttjas vid framdrift år 2015. Från 2012 ska nya lastbilar ha växlingsindikator, övervakkning av däcktryck samt luftriktare.

Klicka här för mer om Christofer Fjellners vallöften och hänvisning till hans sajt. 

Vallöfte: Bort från ineffektiv och orättvis jordbrukspolitik

”En av de mer intensiva diskussionerna på mitt vallöftesforum drogs igång av TheWestGot och rör EU:s jordbruksstöd: “Visst kan en sann liberal i någon form erkänna verksamhetsstöd till branscher i behov, men absolut inte i den här omfattningen som har varit, och fortfarande är!” Nej, jag håller med. Såhär kan vi inte ha det.

EU:s jordbrukspolitik måste reformeras i grunden. I ärlighetens namn är det en uppfattning som delas av alla svenska partier, så frågan om huruvida man vill att EU ska bestämma över och betala för jordbruket är nog svårt att använda som röstkompass i det svenska valet. Men sedan skiljer ju sig bevekelsegrunden för att man är motståndare till dagens vansinniga politik åt mellan partierna.

Jag är emot jordbrukspolitiken av ett par anledningar. Den främsta är att det omfattande jordbruksstödet är det enskilt största europeiska hindret mot ett internationellt frihandelsavtal. CAP innebär att fattiga länder – på goda grunder – drar sig för frihandelsavtal med Europa eftersom de aldrig kan matcha våra subventioner till den sektor som oftast är en av deras få komparativa fördelar.

En annan anledning är att jag inte tror att någon sektor mår bra av långtgående politisk styrning. Jag tror helt enkelt att stora delar av det europeiska – för att inte tala om det svenska! – jordbruket skulle må bättre utan politisk inblandning. Svenska bönder drabbas negativt av att EU håller ett i stora delar av Europa ineffektivt jordbruk under armarna genom konstgjord andning.

Resultatet är alltså att EU slösar pengar inom unionen, samtidigt som det gör att övriga världen inte kan komma överens om ett gemensamt frihandelsavtal.

Jag inser mina begränsningar och erkänner därför att jag inte kan lova att stoppa jordbruksstödet eller omforma jordbrukspolitiken. Däremot lovar jag att rösta i en riktning som tar steg bort från politiskt styrning, ekonomiskt stöd och en sluten marknad.

Vallöfte: Tydliggöra vart EU:s pengar går

Tomas tipsar på mitt vallöftesforum om hemsidan change.gov där man kan se vart pengarna från The Recovery Reinvestment Act tar vägen. Där kan man följa vart pengarna tar vägen.

“Om EU gjorde samma sak med hela sin budget skulle det möjligegöra för  både väljarkåren och media att se vart pengarna tar vägen och därmed minska risken för slöseri och ekonomiskt bedrägeri och samtidigt per automatik öka det politiska engagemanget eftersom besluten i Bryssel både skulle konkretiseras och finnas lättillgängliga för alla som har ett intresse”, motiverar Tomas.

Budgetkontroll och omsorg om skattebetalarnas pengar är något som ligger mig varmt om hjärtat. Jag lovar att de kommande åren arbeta för att göra det lättare att följa vart EU:s pengar både kommer ifrån och tar vägen. 

Något som konkret borde ske omedelbart är att det borde vara offentligt vilka som tar emot utbetalningar av EU.

Men framförallt borde tydligheten förbättras rent kommunikativt. change.gov visar vart pengarna går och jag lovar verka för en hemsida som tydligt visar vart EU:s pengar går.

Eftersom det är flera som undrar vad vi moderater sa göra för att stärka kontrollen om EU:s pengar har jag tagit fram tio punkter som vi moderater föreslår. Ett vallöfte inte bara från mig utan från hela moderaterna!

Nolltullar på klimat- och miljövänliga varor, tjänster och teknologier

Idag skriver jag och handelsminister Ewa Björling en debattartikel på SvD Brännpunkt om att klimat- och miljövänliga varor, tjänster och teknologier borde lyftas ur Doha-rundan så att nolltull på dessa produkter snarast kan förhandlas fram.

“Genom att införa nolltullar på teknologier och idéer som bidrar till en mer hållbar utveckling skulle vi kunna sprida de bästa lösningarna vi och andra har utvecklat över världen på ett enklare och billigare sätt. Samtidigt som vi snabbare skulle kunna utveckla våra egna idéer med hjälp av andra.”

Också idag uttalar sig Göran Persson i Dagens Industri om att han hoppas att regeringens försök att få undantag från tullen på etanol från Brasilien misslyckas “Brysselbyråkratin kan vara klok och vi får hoppas att EU sätter stopp för de här dumheterna” .

Som enskilt uttalande kanske inte detta hade varit så farligt men med tanke på att Mona Sahlin skrivit på SvD Brännpunkt att hon inte vill dra elledningar till våra grannländer visar detta på en oroväckande trend. Nämligen att socialdemokraterna vill lösa klimat- och miljöproblemen med energiprotektionism och klimatnationalism. Jag tror detta är helt fel väg att gå – där de väljer slutenhet och tullar vill jag istället se mer öppenhet och mer samarbete. För det är bara så vi kan fortsätta utveckla vårt välstånd samtidigt som vi värnar om klimatet och miljön. 

Åsikts ABC

Inför valet till europaparlamentet 2009 har Christopher gjort en sammanställning av sin uppfattning i olika frågor. Här är ett två urval av dem:

Jordbrukspolitiken
Europas jordbrukspolitik är en skam. Den utgör EU:s i särklass största utgift, och kostnad för oss som skattebetalare. En bidragskarusell som svälter ut tredje världen och ger Europa sämre och dyrare mat. Jag vill avskaffa ALLA jordbruksbidrag och subventioner. På så sätt ges alla lika villkor.

Miljö
Den viktigaste miljöförbättringen i Europa inträffade när Östeuropa blev fritt från kommunism. Det bästa vi kan göra i EU för att få en bättre miljö är att hjälpa länder i Öst- och Centraleuropa att minska föroreningar av både luft och vatten. Det är där de riktigt allvarliga miljöproblemen finns och de drabbar förr eller senare även Sverige. För mig är det viktigt att arbetet med att förbättra miljön sker i samverkan med industrin så att Europas företag också kan bli en kraft för en bättre miljö.

Du som vill veta mer om Christofer kan gå till hans sajt: http://www.fjellner.eu/